Hak
Aktualności Facebook Youtube Publikacje

O firmie

Przedsiębiorstwo HAK działa od 1989 roku w branży kompleksowych rozwiązań technicznych dla różnych branż przemysłu. Specjalizuje się w projektowaniu, produkcji, ekspertyzach i modernizacji urządzeń transportu bliskiego oraz osprzętu dźwignicowego, a także wykonawstwie torowisk dźwignic w systemie Gantrail. Dysponuje powierzchnią produkcyjną liczącą ponad 4000 m2 oraz powierzchnią ponad 1800 m2 przeznaczoną na cele badawczo-rozwojowe (www.cbrhak.pl).

Przedsiębiorstwo HAK zajmuje się realizacją kompleksowych przedsięwzięć, poczynając od rozpoznania potrzeb, doradztwa i projektu, poprzez produkcję i montaż, a kończąc na testach oraz udziale w odbiorze urządzenia przez UDT.

Udokumentowaniem jakości powstających produktów jest posiadany przez firmę od 1998 certyfikat jakości ISO 9001, a także potwierdzenie spełnienia przez Przedsiębiorstwo wymagań normy ISO 3834 w zakresie jakości spawania materiałów metalowych, EN 1090-1 w zakresie oceny zgodności elementów konstrukcyjnych i wdrożenia Zakładowej Kontroli Produkcji oraz EN 1090-2 w zakresie wymagań technicznych dotyczących konstrukcji stalowych.

Od roku 2011 Przedsiębiorstwo HAK ma status Centrum Badawczo-Rozwojowego, przyznany przez Ministra Gospodarki jako potwierdzenie długoletniego doświadczenia w pracach innowacyjnych i badawczych oraz opracowywanie nowych rozwiązań technicznych.

Obszary działania

Przedsiębiorstwo HAK prowadzi prace produkcyjne oraz świadczy usługi w zakresie budowy, montażu i remontu urządzeń dźwignicowych i ich wyposażenia.
 • projektowanie, produkcja oraz modernizacja jednostkowych urządzeń transportu bliskiego (UTB);
 • projekty, ekspertyzy i modernizacje torowisk UTB;
 • projektowanie i produkcja oprzyrządowania spawalniczego i montażowego do produkcji dużych konstrukcji stalowych;
 • ekspertyzy oraz doradztwo techniczne w zakresie rozwiązań transportu wewnątrzzakładowego;
 • dostosowanie urządzeń transportu bliskiego do zgodności z wymaganiami zasadniczymi;
 • opiniowanie innowacyjności rozwiązań technicznych maszyn;
 • ekspertyzy techniczne dotyczące UTB;
 • projektowanie zaawansowanych rozwiązań z zakresu automatyzacji procesów produkcyjnych i magazynowych;
 • technologie inteligentnego sterowania urządzeniami i maszynami;
 • optymalizacja procesów pomocniczych w procesach zautomatyzowanych;
 • projektowanie oraz wdrażanie rozwiązań technicznych umożliwiających zaawansowane manipulowanie ładunkiem w procesach produkcji i magazynowania;
 • koordynacja działań w ramach platfromy biznes - nauka;

Misja i cele

Misją Przedsiębiorstwa HAK jest osiąganie wysokiej jakości wyrobów i usług oraz zagwarantowanie najwyższego poziomu ich bezpieczeństwa.

Realizujemy ją poprzez łączenie w pracy nad projektami wiedzy i doświadczenia profesjonalistów z wielu dziedzin nauki i techniki. Staramy się na bieżąco śledzić innowacje technologiczne oraz wdrażać je do naszych produktów. Do każdego z naszych klientów podchodzimy indywidualnie, dostosowując projekty indywidualnie do istniejących potrzeb. 

Jako producent urządzeń dźwignicowych mamy zarazem pełną świadomość tego, że mają one służyć człowiekowi i – przede wszystkim – pracować z człowiekiem. Priorytetem w naszych działaniach uczyniliśmy więc tworzenie rozwiązań bezpiecznych oraz spełniających wszystkie normy wymagane z uwagi na minimalizację zagrożenia ludzi.

Realizując misję, dążymy do celu Przedsiębiorstwa – stania się krajowym liderem w zakresie produkcji oraz dystrybucji urządzeń, usług i akcesoriów dźwignicowych. W tej drodze pomaga nam:

 • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych służących spełnieniu oczekiwań klienta,
 • zgodność naszych wyrobów z normami i wymaganiami bezpieczeństwa,
 • jakość, wydajność i niezawodność naszych produktów,
 • energooszczędność tworzonych przez nas rozwiązań,
 • ergonomiczność produktu oraz procesu jego powstawania,
 • nieustanne poszerzanie wiedzy i kształcenie specjalistów.

Certyfikaty

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Zapisz się do newslettera