Hak
Aktualności Facebook Youtube Publikacje
 • Suwnice wspornikowe
 • Suwnice wspornikowe
 • Suwnice wspornikowe
 • Suwnice wspornikowe
 • Suwnice wspornikowe

Suwnice wspornikowe

Suwnice nazywane również konsolowymi lub naściennymi, cechują się konstrukcją zbliżoną do żurawików. Ramię suwnicy z wciągnikiem montowane jest wspornikowo na jednej czołownicy, poruszającej się po torowisku umieszczonym pionowo na ścianie hali.

Zastosowanie

 • transport ładunków w ograniczonej strefie przyściennej budynków,
 • obsługa stanowisk pracy bądź maszyn działających w cyklu bądź procesie,
 • podnoszenie i manipulowanie ładunkami na różnych stanowiskach pracy, zależnie od aktualnych potrzeb.

Parametr

Zakres

Udźwig do 8t
Rozpiętość

zgodnie z wymaganiami

Wysokość podnoszenia:

zgodnie z wymaganiami

Prędkość podnoszenia:

zgodnie z wymaganiami

Prędkość jazdy wózka:

zgodnie z wymaganiami

Prędkość jazdy suwnicy: zgodnie z wymaganiami
Sterowanie:

zgodnie z wymaganiami

GNP zgodnie z wymaganiami
Przeznaczenie zgodnie z wymaganiami
Nr katalogowy

SHW

 

W tabeli podano główne parametry jakie należy podać w celu przygotowania wstępnej oferty na suwnicę, parametry mogą być każdorazowo dostosowane do potrzeb klienta

 

Suwnice wspornikowe

Suwnice nazywane również konsolowymi lub naściennymi, cechują się konstrukcją zbliżoną do żurawików. Ramię suwnicy z wciągnikiem montowane jest wspornikowo na jednej czołownicy, poruszającej się po torowisku umieszczonym pionowo na ścianie hali.

Zastosowanie

 • transport ładunków w ograniczonej strefie przyściennej budynków,
 • obsługa stanowisk pracy bądź maszyn działających w cyklu bądź procesie,
 • podnoszenie i manipulowanie ładunkami na różnych stanowiskach pracy, zależnie od aktualnych potrzeb.

Suwnice wspornikowe, nazywane również suwnicami konsolowymi, to kolejny z popularnie stosowanych typów dźwignic. Suwnice wspornikowe znajdują zastosowanie w zakładach przemysłowych różnych branż, doskonale sprawdzając się w transporcie ładunków pomiędzy stanowiskami pracy oraz w transporcie pomocniczym w wydzielonej części hali.

Konstrukcja suwnic wspornikowych jest swego rodzaju połączeniem konstrukcji suwnic i żurawi warsztatowych, a tym samym – jedynym w swoim rodzaju połączeniem ich zalet technicznych. Szkielet suwnicy wspornikowej opiera się na belce nośnej w formie wspornika. Wspornik ten zamocowany jest na mechanizmie z układem jezdnym, poruszającym się po torowisku umieszczonym na pionowej ścianie bocznej. Torowisko suwnicy wspornikowej zamontowane jest poniżej linii jazdy suwnic pomostowych, a powyżej maszyn zamontowanych na podłożu hali.

Przedsiębiorstwo HAK jest producentem suwnic wspornikowych uwzględniających jednostkowe wymagania ich zastosowania. Wykonujemy suwnice wspornikowe od projektu poprzez produkcję, montaż, aż po uruchomienie suwnicy w miejscu jej pracy wraz z odbiorem UDT. Oferujemy również konserwacje i remonty suwnic wspornikowych. Dla potwierdzenia zgodności urządzenia z przepisami umieszczamy na nim oznakowanie CE oraz dołączamy deklarację zgodności.

 

RESURS SUWNIC - profesjonalne usługi
Centrum Badawczo-Rozwojowe Przedsiębiorstwo HAK

Więcej informacji

 

Suwnica wspornikowa i jej możliwości

Nowoczesna suwnica wspornikowa łączy w sobie cechy suwnicy pomostowej oraz żurawia warsztatowego. Zaopatrzona we wciągnik, może unieść ładunki różnych gabarytów na wymaganą wysokość, a następnie wraz z obciążeniem przemieszczać się po torowisku wzdłuż hali. Takie rozwiązanie pozwala objąć pracą suwnicy wspornikowej kilka stanowisk pracy, umieszczonych wzdłuż ściany hali produkcyjnej. Dodatkową zaletą rozwiązania jest możliwość zamontowania kilku suwnic wspornikowych na jednym torowisku, zamontowanym na ścianie hali oraz możliwość połączenia ich pracy z pracą innych maszyn i urządzeń.

Ze względu na konstrukcję suwnicy wspornikowej oraz umiejscowienie jej torowiska zastosowanie typu urządzenia powinno być uwzględniane już na etapie projektowania hali oraz jej wyposażenia. Zaplanowanie montażu suwnicy wspornikowej pozwoli uniknąć późniejszych modyfikacji parku maszynowego z obszaru dźwignic, jak również prac budowlanych związanych z budową torowiska.

Dobór suwnicy wspornikowej powinien bazować na czynnikach analogicznych do wyboru suwnicy pomostowej oraz żurawia warsztatowego. Należy wziąć pod uwagę zarówno prędkość jazdy suwnicy i prędkość podnoszenia, jak i wysokość podnoszenia oraz długość wspornika, na którym jest zamontowany wciągnik. Znaczenie ma również intensywność pracy suwnicy wspornikowej oraz zewnętrzne wymiary podnoszonych ładunków.

Wyślij zapytanie ofertowe

Sprawdź również

Suwnice pomostowe
Suwnice bramowe
Suwnice wspornikowe
Suwnice podwieszane lekkie
Suwnice specjalne

Zapisz się do newslettera