Hak
Aktualności Facebook Youtube Publikacje

Automatyzacja produkcji - etapy wdrożenia

Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o., jako producent rozwiązań technicznych z obszaru transportu wewnątrzzakładowego oferuje działania z zakresu automatyzacji procesów produkcyjnych i transportowych, ukierunkowane na zwiększenie wydajności i bezpieczeństwa.

1. Profesjonalne rozpoznanie potrzeb

Naszym celem jest reagowanie na potrzeby Klientów – obecne i przyszłe - oraz dostarczanie rozwiązań ściśle dopasowanych do wymagań produkcyjnych. Nasze realizacje poprzedzone są wnikliwą analizą wymogów oraz danych procesowych, z uwzględnieniem aspektów opłacalności inwestycji i planów rozwojowych W projektowanych przez nas maszynach i urządzeniach stosujemy inteligentne technologie sterowania, służące optymalizacji czynności pomocniczych – transportowych i magazynowych - w zautomatyzowanych procesach technologicznych:

  • maszyny wspomagające procesy montażu urządzeń i komponentów,
  • maszyny transportujące ładunki,
  • maszyny do obsługi magazynów i procesów przeładunkowych,
  • rozwiązania kontrolujące przepływ materiałów i ładunków w obrębie linii technologicznych.

2. Projekt

Projektowanie rozwiązania automatyzacji urządzenia bądź linii technologicznej to długotrwały proces angażujący specjalistów wielu branż. Na początku, po rozpoznaniu potrzeb klienta, tworzymy pierwotną ideę urządzenia, modyfikowaną podczas spotkań koncepcyjnych. Po jej zatwierdzeniu rozpoczynamy prace projektowe, obejmujące konstrukcję stalową, elektrykę oraz automatykę rozwiązania. Powstały projekt przed przejściem w etap produkcyjny podlega akceptacji zamawiającego.

3. Produkcja

W produkcji naszych urządzeń stosujemy najwyższej jakości materiały oraz nowoczesne technologie, wpisujące się w ideę przemysłu 4.0. Prace produkcyjne przebiegają zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem, a zamawiający ma wgląd w proces produkcji na każdym jej etapie. Powstające rozwiązania poddawane są próbom technicznym i testom, również z użyciem oryginalnych ładunków docelowych, gwarantującym prawidłowe wdrożenie.

Etap ten umożliwia wprowadzenie niektórych modyfikacji projektowych, każdorazowo omawianych z Zamawiającym i podlegających jego akceptacji.

4. Wdrożenie

Wdrożenie powstałego rozwiązania to proces obejmujący nie tylko montaż, lecz również testy i odbiory, a ostatecznie eksploatację rozwiązania. Nasi specjaliści biorą udział we wszystkich etapach, gwarantując wsparcie oraz pomoc techniczną w pierwszym okresie eksploatacji urządzeń.

5. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Wszystkie maszyny i urządzenia produkcji Przedsiębiorstwa HAK Sp. z o.o. opatrzone są wymaganymi dokumentami oraz certyfikatem jakości. Dla wszystkich zapewniamy minimum roczną gwarancję oraz wspracie pogwarancyjne.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Zapisz się do newslettera