Hak
Aktualności Facebook Youtube Publikacje
 • Obrotnice
 • Obrotnice
 • Obrotnice
 • Obrotnice
 • Obrotnice
 • Obrotnice
 • Obrotnice
 • Obrotnice
 • Obrotnice
 • Obrotnice
 • Obrotnice
 • Obrotnice
 • Obrotnice
 • Obrotnice

Obrotnice

Obrotnica, to urządzenie dźwignicowe, przeznaczone głównie do obracania i przemieszczania pojazdów, przeważnie na szynach, lub przenoszenia ich z jednego toru na drugi. Obrotnice kolejowe zazwyczaj znajdują zastosowanie na skomplikowanych punktach skrzyżowania torów tramwajowych lub kolejowych, takich jak zajezdnie, lokomotywownie oraz zakłady produkcyjne i naprawcze różnego rodzaju pojazdów szynowych. Montuje się je na punktach krzyżowania torów, a można nimi sterować za pomocą radiowej lub ręcznej obsługi. Stanowią znaczącą pomoc w wykonywaniu manewrów oraz pracach związanych z naprawami i montażem.

Obrotnice

Obrotnica to typ urządzenia dźwignicowego, służącego do obracania pojazdów, najczęściej szynowych, lub przestawiania ich z jednego toru na drugi. Obrotnice kolejowe zazwyczaj stosowane są w miejscach złożonej organizacji ruchu tramwajowego bądź kolejowego – w zajezdniach, lokomotywowniach oraz zakładach produkcji czy naprawy taboru szynowego różnego typu. Obrotnice montowane są na skrzyżowaniu torowisk, a steruje się je radiowo bądź ręcznie. Istotnie ułatwiają manewry oraz prowadzenie prac naprawczych i montażowych.

Przedsiębiorstwo HAK, jako kompleksowy wykonawca torowisk dźwignicowych, posiada w ofercie zaawansowane rozwiązania z zakresu obrotnic kolejowych, obrotnic tramwajowych oraz obrotnic wagonowych. Przygotowujemy kompleksowe realizacje obrotnic dla konkretnych obiektów i zastosowań – od projektu, poprzez produkcję, dostawę i montaż, aż po uruchomienie obrotnicy w miejscu jej użytkowania. Organizujemy odbiór UDT urządzeń oraz zapewniamy szkolenia z obsługi obrotnicy, a także wsparcie gwarancyjne i pogwarancyjne.

Wszystkie obrotnice objęte są postanowieniami Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE – spełnienie jej wymagań potwierdzamy oznakowaniem CE obrotnicy oraz dołączeniem Deklaracji Zgodności.

 

 

Obrotnica kolejowa a organizacja ruchu pojazdów szynowych

Obrotnica to urządzenie służące do zmiany kierunku jazdy pojazdu szynowego, dokonywanej za pomocą obrotu platformy. Tego typu rozwiązanie konstrukcyjne znacznie ułatwia całą operację, skracając przy tym czas potrzebny do jej przeprowadzenia.

Podczas projektowania obrotnic kolejowych i obrotnic tramwajowych konieczne jest wzięcie pod uwagę poprawności ich działania oraz odpowiednich własności wytrzymałościowych i funkcjonalnych. Równie istotne jest odpowiednie dopasowanie konstrukcji urządzenia do fundamentów bądź podłoża, na którym jest posadowione. Uwzględnić przy tym należy ciężar pojazdów, jakie obsługuje obrotnica wagonowa.

Obrotnice kolejowe stanowią zazwyczaj integralną część torowiska stałego, a rozstaw między szynami obrotnicy dostosowany jest do rozstawów istniejących torów dojazdowych. W konstrukcji obrotnicy bierze się pod uwagę możliwość przejazdu pojazdów kołowych po nawierzchni bez naruszania jej funkcjonalności.

Poza obrotnicami wagonowymi proponujemy Państwu także szereg innych rozwiązań, służących obsłudze taboru szynowego – wagonów i lokomotyw. Projektujemy i wykonujemy przesuwnice kolejowe i wagonowe, obrotnice kolejowe do wagonów oraz specjalne rozwiązania techniczne, wykorzystywane w procesach produkcji i naprawy elementów taboru szynowego. Nasze doświadczenie oraz zespół specjalistów różnych branż to połączenie, które pozwala nam proponować rozwiązania odpowiednie dla wielu procesów technologicznych.

Wyślij zapytanie ofertowe

Sprawdź również

Elastyczny system mocowania szyn GANTRAIL
Torowiska na podłożu betonowym
Torowiska na podłożu stalowym
Torowiska na podłożu z tłucznia
Obrotnice
Obrotnice samochodowe

Zapisz się do newslettera