» Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego

Działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Numer  Projektu : POIR.03.04.00-02-0172/20

 

Tytuł projektu: Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

Celem  projektu jest wsparcie  przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz  bieżącej działalności 

na skutek spowolnienia gospodarczego  będącego rezultatem sytuacji epidemiologicznej związanej z pandemią  koronawirusa SARS-CoV-2 .

Dofinansowanie projektu z UE  : 344 533,44 zł