Masz jakieś pytania lub
wątpliwości ? Skontaktuj się
z nami.

Masz jakieś pytania lub
wątpliwości ? Zadzwoń 538 519 019

Rozwiązania automatyzacji dla przemysłu

Automatyzacja procesów produkcyjnych i magazynowych to jedna z podstawowych potrzeb nowoczesnych zakładów przemysłowych, wpływająca na efektywność oraz jakość produktów.

Projektowanie rozwiązań automatyzacji technologii – pojedynczych urządzeń oraz całych linii technologicznych to złożony proces kształtowany przez cztery czynniki, istotne dla opracowania rozwiązania spełniającego potrzeby Inwestora oraz wymagania procesu technologicznego. 

 • Dobór aparatury sterująco-pomiarowej urządzeń do istniejących zagrożeń, bezpieczeństwa ludzi i procesu technologicznego.
 • Zapewnienie stabilności pozyskiwania, odczytu i transmisji danych w procesie.
 • Optymalizacja sposobów realizacji pozycjonowania, adresowania i kontroli urządzeń.
 • Zapewnienie nadzoru eksploatacyjnego i zdalnej komunikacji z układami sterowania.

Na każdym etapie projektowania rozwiązań automatyzacji prcesowej brane są pod uwagę konkretne dane wyjściowe - ich analiza ma istotny wpływ na dobór rozwiązań konstrukcyjnych, a ostatecznie - efektu wyjściowego w postaci urządzenia spełniającego założone funkcje. 

DOBÓR ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH
Ustalenie wymagań technologii procesu i środowiskowych warunków jego realizacji

Dane wejściowe Dane wyjściowe
 • warunki środowiskowe,
 • warunki zapewnienia bezpieczeństwa,
 • parametry techniczno-organizacyjne procesu.
 • aparatura sterująco-pomiarowa,
 • stabilność pozyskania i transmisji danych,
 • sposoby pozyskiwania, adresowania i kontroli, 
 • zapewnienie nadzoru eksploatacyjnego i zdalnej komunikacji. 


DOBÓR ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH PROJEKTU MECHANICZNEGO
Ustalenie wymagań dla złożonego automatyzowanego procesu logistycznego

Dane wejściowe Dane wyjściowe
 • warunki środowiskowe,
 • warunki zapewnienia bezpieczeństwa,
 • parametry techniczno-organizacyjne procesu,
 • parametry ekonomiczne,
 • ergonomia.
 • optymalizacja masy i kształtu urządzeń,
 • układy przeniesienia napędu,
 • dobór materiałów i powłok zabezpieczających,
 • układy transportu ładunku,
 • osłony bezpieczeństwa,
 • mechaniczne urządzenia bezpieczeństwa. 


DOBÓR ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO I AUTOMATYKI
Ustalenie wymagań dla złożonego automatyzowanego procesu logistycznego

Dane wejściowe Dane wyjściowe
 • kompatybilność systemu automatyki,
 • przewidywany wpływ otoczenia na urządzenie pozyskiwania danych,
 • warunki środowiskowe, 
 • warunki zapewnienia bezpieczeństwa,
 • grupy natężenia pracy maszyny,
 • specjalistyczne wymagania klienta,
 • parametry ekonomiczne, 
 • ergonomia.
 • spełnianie wymagań bezpieczeństwa, 
 • odpornośc na wpływ środowiska,
 • odporność na zakłócenia wynikające z wpływu środowiska,
 • zapewnienie poprawnej transmisji ndanych niezależnie od środowiska,
 • trwałość odpowiednia do wymaganego rezimu pracy,
 • dopuszczalny poziom zakłóceń na elementy innych urządzeń, 
 • optymalność pod kątem wydajności obliczeniowej układu sterowania,
 • optymalność pod kątem obróbki oraz zapisu danych,
 • optymalnośc pod kątem wymaganego interfejsu układu sterowania, 
 • optymalnośc pod kątem wymiany danych z urządzeniami zamontowanymi u Inwestora, umożliwiające stworzenie integralnej części systemu Inwestora.  

 

Wyślij zapytanie ofertowe

Nazwa firmy:
Imię i nazwisko: *
Adres:
Telefon:*
E-mail: *
NIP: *
Treść wiadomości:
* Akceptuję Politykę Prywatności. (Przeczytaj uważnie dokument, w którym zawarte są dodatkowe, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych. Wyrażenie przez Ciebie akceptacji na treść Polityki Prywatności jest niezbędne do wysłania wiadomości przy pomocy formularza). Polityka prywatności .
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez HAK sp. z o.o. ul. Jerzmanowska 8f, 54-519 Wrocław, REGON: 008088313, prowadzącą serwis internetowy „hak.com.pl”, w celu: świadczenia przez HAK sp. z o.o. zamówionych przeze mnie usług oraz produktów, a także na przekazywanie danych innym pośrednikom wyłącznie w związku z zamówionymi usługami i w celu wykonania umowy. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że przysługuje mi prawo dostępu do treści informacji oraz ich poprawienia. Oświadczam że mam ukończone 13 lat. Na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego towarów i usług (w tym na używanie w kontaktach ze mną telekomunikacyjnych urządzeń końcowych) przez HAK sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jerzmanowska 8f (54-519), REGON 008088313, NIP 8940004191, prowadzącą serwis internetowy " e-hak24.pl ", a także na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że przysługuje mi prawo dostępu do treści informacji oraz ich poprawienia. Niniejsza zgoda jest fakultatywna, ale w razie braku jej wyrażenia nie będziemy mogli informować Cię o nowych promocjach i ofertach.