Masz jakieś pytania lub
wątpliwości ? Skontaktuj się
z nami.

Masz jakieś pytania lub
wątpliwości ? Zadzwoń 538 519 019

Suwnice

Suwnica jest jednym z najpopularniejszych rozwiązań transportu wewnątrzzakładowego. Suwnice o różnej budowie wykorzystywane są w zakładach przemysłowych niemal wszystkich branż, umożliwiając sprawny i bezpieczny transport ładunków o różnych gabarytach oraz masie. Suwnice pracują w cyklu przerywanym, są wyposażone w mechanizmy pozwalające na przemieszczanie ładunków w pionie i w poziomie. Obejmują swoją pracą przestrzeń ograniczoną wyłącznie długością toru jazdy mostu suwnicy, szerokością mostu oraz wysokością podnoszenia. Dzięki swojej funkcjonalności suwnice stosowane są do obsługi transportu ładunków w procesach technologicznych, a także do manipulowania ładunkami w procesach produkcyjnych i magazynowych.

Jako producent suwnic mamy w ofercie wszystkie typy tych urządzeń. Naszą specjalnością jest projektowanie i produkcja suwnic specjalnych, przystosowanych do jednostkowych wymagań – wielkości hali oraz parametrów transportowanych ładunków. Projektowanie suwnic, czyli urządzeń transportu bliskiego objęte jest m.in. postanowieniami Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE. Znakiem spełnienia przez producenta wymagań powyższej dyrektywy jest umieszczenie na urządzeniu oznakowania CE oraz dołączenie deklaracji zgodności.

RESURS SUWNIC - profesjonalne usługi
Centrum Badawczo-Rozwojowe Przedsiębiorstwo HAK

 

Suwnice specjalne

 Suwnica specjalna z trawersą obrotową 
Q=2t

 
Suwnica specjalna z trawersą do tamborów
Q=12,5t 

 
Suwnice specjalne z czerpakami
Q=12t 

 
Konstrukcja specjalna z suwnicą
Q=10t

 
Suwnica specjalna z trawersami magnetycznymi
Q=6,5t

 
Suwnica specjalna kolumnowa
Q=250kg

 
Suwnica piecowa z aparaturą zasysającą
Q=10t
Suwnica specjalna z podajnikiem automatycznym
Q=1t

Suwnica specjalna kolumnowa z głowicą obrotową
Q=1,5t
 
Suwnica specjalna z głowicą obrotową
Q=800kg

Suwnica piecowa z aparaturą zasysającą
Q=10/2t 

Suwnica kolumnowa z manipulatorem
Q=20t 

   
Suwnica lejnicza
Q=20/5t

 Suwnica kolumnowa
z zacieraczką do betonu
Suwnica bramowa 
z przenośnikiem rolkowym 
   
Suwnica technologiczna
z odciągiem zasypki

 Suwnica do układania liny

Suwnica hutnicza
 
Suwnica magnesowa Q=40t z trawersą
z odciągiem zasypki
 Suwnica specjalna z chwytakiem do ładunków spożywczych

Suwnice pomostowe

Suwnice pomostowe natorowe jednodźwigarowe Suwnice pomostowe 
natorowe dwudźwigarowe
Suwnice pomostowe podwieszane

Suwnice bramowe

 
Suwnice bramowe Suwnice półbramowe  

Suwnice wspornikowe

Suwnice wspornikowe    

Lekkie suwnice podwieszane

Lekkie suwnice podwieszane    

 

 

Suwnica jako uniwersalne rozwiązanie transportu bliskiego

Podstawowymi kryteriami doboru suwnicy i jej wyposażenia są udźwig, rozpiętość oraz natężenie pracy. To czynniki, które decydują nie tylko o wyborze typu suwnicy, lecz również wszystkich jej komponentów. Od ich właściwego doboru zależy funkcjonalność urządzenia, jakim jest suwnica. Co za tym idzie, jej bezawaryjność, a także bezpieczeństwo pracowników oraz transportowanych ładunków. Stopień zaawansowania zastosowanych rozwiązań wpływa również na to, jaka będzie ostateczna cena suwnicy.

Nasze Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o. o. ma w swoim asortymencie wszystkie typy suwnic – suwnice bramowe, suwnice pomostowe, suwnice podwieszane i suwnice lekkie. Na tle oferowanych przez nas rozwiązań wyróżnia się suwnica technologiczna, nazywana również suwnicą specjalną. Charakteryzuje się ona wyposażeniem dostosowanym ściśle do manipulowania ładunkami określonego typu. Projektowanie suwnic oraz ich produkcja są każdorazowo poprzedzone dokładnym rozpoznaniem procesów technologicznych zamawiającego.

W ramach realizacji zlecenia oferujemy Państwu projektowanie oraz produkcję suwnic, ich montaż, uruchomienie oraz organizację odbioru UDT. Dostarczamy naszym Klientom niezbędną dokumentację, szkolenia, wsparcie techniczne, a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Serdecznie zapraszamy do współpracy.