Masz jakieś pytania lub
wątpliwości ? Skontaktuj się
z nami.

Instalacje sterownicze i siłowe

Przedsiębiorstwo HAK przeprowadza profesjonalne naprawy, remonty i modernizacje instalacji sterowniczych suwnic w oparciu o uprawnienia do konserwacji oraz uproawnienia nadane przez Urząd Dozoru Technicznego.

  • Decyzja Nr UD-28-9-N/2-08 z dnia 16.04.2008 r. – naprawa.
  • Decyzja Nr UD-28-9-P/1-03 z dnia 15.09.2003 r. – modernizacja.

Zakres napraw, modernizacji i remontów instalacji sterowniczych suwnic:

  • Przeglądy, pomiary elektryczne, ocena stanu instalacji sterowniczych i siłowych suwnic, aparatów - z przygotowaniem orzeczenia technicznego.
  • Opracowanie dokumentacji na naprawę i modernizację instalacji sterowniczej suwnic z uzgodnieniem we właściwym terenowym oddziale dozoru technicznego.
  • Naprawy i modernizacje mechanizmów podnoszenia, jazdy wciągarki, jazdy suwnicy na układy falownikowe, wraz ze zmianą sterowania suwnicy na radiowe.
  • Opracowanie dokumentacji powykonawczej, odbiorczej i uzupełniającej w zakresie wykonanej naprawy lub modernizacji mechanizmów suwnicy, a także spoza tego zakresu.
  • Przygotowanie suwnicy do odbioru po wykonanej naprawie i modernizacji z dostawą ciężarów oraz wykonaniem prób obciążeniowych zgodnych z wymaganiami UDT.
  • Uczestnictwo w odbiorze technicznym z zapewnieniem ciężarów do badań, obsługi operatora i konserwatora w zależności od potrzeb klienta. 

 

 

Wyślij zapytanie ofertowe

Nazwa firmy:
Imię i nazwisko: *
Adres:
Telefon:*
E-mail: *
NIP: *
Treść wiadomości:
* Akceptuję Politykę Prywatności. (Przeczytaj uważnie dokument, w którym zawarte są dodatkowe, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych. Wyrażenie przez Ciebie akceptacji na treść Polityki Prywatności jest niezbędne do wysłania wiadomości przy pomocy formularza). Polityka prywatności .
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez HAK sp. z o.o. ul. Jerzmanowska 8f, 54-519 Wrocław, REGON: 008088313, prowadzącą serwis internetowy „hak.com.pl”, w celu: świadczenia przez HAK sp. z o.o. zamówionych przeze mnie usług oraz produktów, a także na przekazywanie danych innym pośrednikom wyłącznie w związku z zamówionymi usługami i w celu wykonania umowy. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że przysługuje mi prawo dostępu do treści informacji oraz ich poprawienia. Oświadczam że mam ukończone 13 lat. Na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego towarów i usług (w tym na używanie w kontaktach ze mną telekomunikacyjnych urządzeń końcowych) przez HAK sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jerzmanowska 8f (54-519), REGON 008088313, NIP 8940004191, prowadzącą serwis internetowy " e-hak24.pl ", a także na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że przysługuje mi prawo dostępu do treści informacji oraz ich poprawienia. Niniejsza zgoda jest fakultatywna, ale w razie braku jej wyrażenia nie będziemy mogli informować Cię o nowych promocjach i ofertach.