Masz jakieś pytania lub
wątpliwości ? Skontaktuj się
z nami.

Resurs suwnic / resurs dźwignic

Od dnia 30 października 2019 roku istnieje wymagany prawem obowiązek oceny stopnia wykorzystania resursu urządzeń transportu bliskiego.

W Przedsiębiorstwie HAK ocena stopnia wykorzystania resursu przygotowywana jest przez wykwalifikowaną kadrę naukową Centrum Badawczo-Rozwojowego.

Zakres usług:

 • analiza dokumentacji UTB uzyskanej od klienta,
 • ustalenie z klientem sposobu rejestracji warunków eksploatacji urządzenia,
 • uzyskanie od klienta danych wyjściowych - w tym GNP mechanizmów i konstrukcji, widma obciążeń, liczby cykli pracy,
 • profesjonalne obliczenia wykorzystania resursu UTB, resursu suwnicy na podstawie danych uzyskanych od klienta,
 • wykonanie dokumentacji obliczeniowej sprawdzającej stopień wykorzystania resursu UTB (resursu suwnicy, żurawia, wciągnika itp.),
 • wykonanie dokumentacji / raportu z oceną ewentualnej konieczności przeprowadzenia przeglądu specjalnego,
 • ewentualne wykonanie przeglądu specjalnego.

oraz:

 • ocena opłacalności zakupu uzywanych urządzeń dźwignicowych,
 • doradztwo w zakresie doboru UTB w zależności od planowanych procesów,
 • doradztwo w zakresie urządzeń, które osiągnęły 100% dopuszczalnego resursu. 

Więcj informacji: https://www.hak.com.pl/hak/artykuly/resurs-suwnic-resurs-dzwignic-resurs-utb.html

RODZAJE URZĄDZEŃ PODSTAWA PRAWNA

Przedsiębiorstwo HAK wykonuje obliczenia resursu dla urządzeń dźwignicowych (UTB):

 • suwnice bramowe, suwnice pomostowe,
 • suwnice specjalne
 • żurawie i żurawiki warsztatowe,
 • bramki warsztatowe / wciągarki bramowe,
 • wciągniki i wciągarki,
 • wózki jezdniowe,
 • układnice magazynowe,
 • wyciągi towarowe,
 • przenośniki i podnośniki.

W definiowaniu grupy natężenia pracy dźwignic posługujemy się normami:

 • ISO 9927 –1 – Cranes. Inspections. Part 1. General.
 • PN -ISO 4301 –1 – Dźwignice. Klasyfikacja. Postanowienia ogólne.
 • PN -ISO 4301 –5 – Dźwignice. Klasyfikacja. Suwnice pomostowe i bramowe.
 • PN -ISO 4306 –1 – Dźwignice. Terminologia. Terminologia ogólna.

 
Usługi dodatkowe:

Ekspertyzy techniczne
dźwignic / UTB
Doradztwo techniczne Prace projektowe
i konstrukcyjne
Modernizacje i remonty
dźwignic
Odtwarzanie
dokumentacji
Wyślij zapytanie ofertowe

Nazwa firmy:
Imię i nazwisko: *
Adres:
Telefon:*
E-mail: *
NIP: *
Treść wiadomości:
* Akceptuję Politykę Prywatności. (Przeczytaj uważnie dokument, w którym zawarte są dodatkowe, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych. Wyrażenie przez Ciebie akceptacji na treść Polityki Prywatności jest niezbędne do wysłania wiadomości przy pomocy formularza). Polityka prywatności .
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez HAK sp. z o.o. ul. Jerzmanowska 8f, 54-519 Wrocław, REGON: 008088313, prowadzącą serwis internetowy „hak.com.pl”, w celu: świadczenia przez HAK sp. z o.o. zamówionych przeze mnie usług oraz produktów, a także na przekazywanie danych innym pośrednikom wyłącznie w związku z zamówionymi usługami i w celu wykonania umowy. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że przysługuje mi prawo dostępu do treści informacji oraz ich poprawienia. Oświadczam że mam ukończone 13 lat. Na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego towarów i usług (w tym na używanie w kontaktach ze mną telekomunikacyjnych urządzeń końcowych) przez HAK sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jerzmanowska 8f (54-519), REGON 008088313, NIP 8940004191, prowadzącą serwis internetowy " e-hak24.pl ", a także na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że przysługuje mi prawo dostępu do treści informacji oraz ich poprawienia. Niniejsza zgoda jest fakultatywna, ale w razie braku jej wyrażenia nie będziemy mogli informować Cię o nowych promocjach i ofertach.