Pomoc techniczna

Masz jakieś pytania lub
wątpliwości ? Skontaktuj się
z nami.

RESURS SUWNIC / RESURS DŹWIGNIC

Resurs dźwignic to projektowany bezpieczny okres eksploatacji dźwignicy określony liczbą cykli pracy (dla konstrukcji stalowych) oraz liczbą godzin pracy (dla mechanizmów) w założonym okresie eksploatacji z założonym obciążeniem nominalnym.

W Przedsiębiorstwie HAK ocena stopnia wykorzystania resursu przygotowywana jest przez wykwalifikowaną kadrę naukową Centrum Badawczo-Rozwojowego.


Ocena stopnia wykorzystania resursu dotyczy wszystkich posiadanych przez Państwa urządzeń transportu bliskiego podlegających dozorowi technicznemu. Zakładany okres żywotności dla konstrukcji nośnej określany jest w milionach cykli pracy z obciążeniem nominalnym, natomiast dla mechanizmów – w ilości godzin pracy z obciążeniem nominalnym.

Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o. jako firma posiada uprawnienia do napraw, modernizacji i wytwarzania dźwignic. W połączeniu z gronem specjalistów wielu branż, wieloletnim doświadczeniem oraz możliwościami technicznymi, czyni nas to, w myśl przepisów UDT oraz rozporządzenia w zakresie eksploatacji dźwignic, podmiotem kompetentnym do wykonywania tego typu działań. Tym samym uprawnia nas do świadczenia specjalistycznych usług określania resursu suwnic, resursu dźwignic oraz wykonywania przeglądów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zakres usług:

 • analiza dokumentacji UTB uzyskanej od klienta,
 • ustalenie z klientem sposobu rejestracji warunków eksploatacji urządzenia,
 • uzyskanie od klienta danych wyjściowych - w tym GNP mechanizmów i konstrukcji, widma obciążeń, liczby cykli pracy,
 • profesjonalne obliczenia wykorzystania resursu UTB, resursu suwnicy na podstawie danych uzyskanych od klienta,
 • wykonanie dokumentacji obliczeniowej sprawdzającej stopień wykorzystania resursu UTB (resursu suwnicy, żurawia, wciągnika itp.),
 • wykonanie dokumentacji / raportu z oceną ewentualnej konieczności przeprowadzenia przeglądu specjalnego,
 • ewentualne wykonanie przeglądu specjalnego.

W określaniu resursu suwnic i innych UTB posługujemy się schematem obliczeń zawartym w arkuszu wspomagającym sprawdzenie stopnia wykorzystania resursu UTB zamieszczonym na stronie UDT.

W definiowaniu grupy natężenia pracy dźwignic posługujemy się normami:

 • ISO 9927 –1 – Cranes. Inspections. Part 1. General.
 • PN -ISO 4301 –1 – Dźwignice . Klasyfikacja. Postanowienia ogólne.
 • PN -ISO 4301 –5 – Dźwignice. Klasyfikacja. Suwnice pomostowe i bramowe.
 • PN -ISO 4306 –1 – Dźwignice. Terminologia. Terminologia ogólna.

W sytuacji wykorzystania resursu oraz konieczności przeprowadzenia zmian w UTB, proponujemy profesjonalne usługi:

Wyślij zapytanie ofertowe

Nazwa firmy:
Imię i nazwisko: *
Adres:
Telefon:*
E-mail: *
NIP: *
Treść wiadomości:
* Akceptuję Politykę Prywatności. (Przeczytaj uważnie dokument, w którym zawarte są dodatkowe, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych. Wyrażenie przez Ciebie akceptacji na treść Polityki Prywatności jest niezbędne do wysłania wiadomości przy pomocy formularza). Polityka prywatności .


* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez HAK sp. z o.o. ul. Jerzmanowska 4d, 54-519 Wrocław, REGON: 008088313, prowadzącą serwis internetowy „hak.com.pl”, w celu: świadczenia przez HAK sp. z o.o. zamówionych przeze mnie usług oraz produktów, a także na przekazywanie danych innym pośrednikom wyłącznie w związku z zamówionymi usługami i w celu wykonania umowy. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że przysługuje mi prawo dostępu do treści informacji oraz ich poprawienia. Oświadczam że mam ukończone 13 lat. Na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego towarów i usług (w tym na używanie w kontaktach ze mną telekomunikacyjnych urządzeń końcowych) przez HAK sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jerzmanowska 4d (54-519), REGON 008088313, NIP 8940004191, prowadzącą serwis internetowy " e-hak24.pl ", a także na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że przysługuje mi prawo dostępu do treści informacji oraz ich poprawienia. Niniejsza zgoda jest fakultatywna, ale w razie braku jej wyrażenia nie będziemy mogli informować Cię o nowych promocjach i ofertach.