Masz jakieś pytania lub
wątpliwości ? Skontaktuj się
z nami.

Torowiska - naprawa, modernizacja, remont

Przedsiębiorstwo HAK, producent suwnic, proponuje naprawy, remonty i modernizacje torowisk suwnic na podłożu stalowym wykonanych w dowolnym systemie zgodnie z wymaganiami DTR urządzeń, instrukcji oraz norm. 

Zakres napraw, modernizacji i remontów:

  • Inwentaryzacja geodezyjna torowisk suwnic z analizą odchyłek, orzeczeniem technicznym i operatem graficznym.
  • Opracowanie dokumentacji na naprawę i modernizację torowisk suwnic, w odniesieniu do istniejących i planowanych do zabudowy suwnic wraz z ekspertyzą techniczną w zakresie nośności i stanu podtorzy.
  • Wykonanie naprawy, modernizacji torowisk suwnic zgodnie z opracowaną dokumentacją w systemie elastycznym i tradycyjnym z wykorzystaniem systemu napraw konstrukcji.
  • Łączenie oraz naprawa pęknięć szyn torowisk suwnic za pomocą wąskoszczelinowego spawania.
  • Naprawa, rektyfikacja istniejących systemów torowisk suwnic do wymagań przedmiotowych norm, instrukcji oraz DTR urządzeń.

Realizację prowadzimy zgodnie z wymaganiami przepisów i norm. Dostosujemy torowiska suwnic i same suwnice  do procesów produkcyjnych realizowanych przez Zamawiającego – praca na ruchu zakładu, etapowa, w dowolnych porach, zgodnie z instrukcją pracy w warunkach kolizyjnych, którą również opracowujemy.  

Galeria:

Torowisko suwnicy bramowej przed remontem

Torowisko suwnicy bramowej po remoncie

Wyremontowane torowisko suwnicy bramowej


Wyremontowane torowisko suwnicy bramowej
Elastyczny system mocowania szyn GANTRAIL

Wyremontowane torowisko suwnicy pomostowej
Elastyczny system mocowania szyn GANTRAIL
Wyremontowane torowisko suwnicy pomostowej
Elastyczny system mocowania szyn GANTRAIL
Wyślij zapytanie ofertowe

Nazwa firmy:
Imię i nazwisko: *
Adres:
Telefon:*
E-mail: *
NIP: *
Treść wiadomości:
* Akceptuję Politykę Prywatności. (Przeczytaj uważnie dokument, w którym zawarte są dodatkowe, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych. Wyrażenie przez Ciebie akceptacji na treść Polityki Prywatności jest niezbędne do wysłania wiadomości przy pomocy formularza). Polityka prywatności .
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez HAK sp. z o.o. ul. Jerzmanowska 8f, 54-519 Wrocław, REGON: 008088313, prowadzącą serwis internetowy „hak.com.pl”, w celu: świadczenia przez HAK sp. z o.o. zamówionych przeze mnie usług oraz produktów, a także na przekazywanie danych innym pośrednikom wyłącznie w związku z zamówionymi usługami i w celu wykonania umowy. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że przysługuje mi prawo dostępu do treści informacji oraz ich poprawienia. Oświadczam że mam ukończone 13 lat. Na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego towarów i usług (w tym na używanie w kontaktach ze mną telekomunikacyjnych urządzeń końcowych) przez HAK sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jerzmanowska 8f (54-519), REGON 008088313, NIP 8940004191, prowadzącą serwis internetowy " e-hak24.pl ", a także na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że przysługuje mi prawo dostępu do treści informacji oraz ich poprawienia. Niniejsza zgoda jest fakultatywna, ale w razie braku jej wyrażenia nie będziemy mogli informować Cię o nowych promocjach i ofertach.