Pomoc techniczna

Masz jakieś pytania lub
wątpliwości ? Skontaktuj się
z nami.
Pomoc techniczna

Masz jakieś pytania lub
wątpliwości ? Zadzwoń 532 741 781

Platformy transportowe samojezdne

Platformy transportowe samojezdne to doskonałe rozwiązanie transportu wewnątrzzakładowego tam, gdzie konieczne jest swobodne manewrowanie ładunkiem. Platformy tego typu sprawdzają się w przemieszczaniu detali, podzespołów oraz wielkogabarytowych elementów na krótkich odcinkach w obrębie hali i w jej bliskim otoczeniu. Ładunek może spoczywać luźno na blacie platformy bądź w specjalnie skonstruowanych pryzmach lub obrotnikach.

Platformy samojezdne poruszają się na kołach swobodnych, często z mechanizmem skrętu. Możliwe jest również wykonanie urządzenia w formie platformy omnikierunkowej, zdolnej do ruchu w dowolnym kierunku oraz manipulowania ładunkiem w ograniczonej przestrzeni. Platformy samojezdne mogą mieć różne wersje napędu i zasilania, zgodne z zapotrzebowaniem zamawiającego.

Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o. wykonuje platformy samojezdne wszystkich typów, dostosowując ich udźwig, gabaryty oraz wyposażenie do posadowienia ładunku do potrzeb procesu technologicznego. Projektujemy urządzenia bezpieczne oraz pewne w zastosowaniu, które znacznie ułatwiają transport wewnątrzzakładowy, a tym samym zwiększają wydajność produkcyjną.

Platformy transportowe samojezdne

Platforma do transportu
ram z ładunkami

 
Platforma do transportu ładunków
wielkogabarytowych
Platforma samojezdna na kołach
omnikierunkowych PSK HAK

 
 
Platforma samojezdna
do transportu wózków 
 Platforma transportowa 
modułowa Cometto ECOMILLE 2/2

Platforma transportowa 
modułowa Cometto ECOMILLE 4/4 

   
 Platforma transportowa 
modułowa Cometto ECOMILLE 4/4L
  Platforma transportowa
modułowa Cometto ECOMILLE 6/4