Pomoc techniczna

Masz jakieś pytania lub
wątpliwości ? Skontaktuj się
z nami.
Pomoc techniczna

Masz jakieś pytania lub
wątpliwości ? Zadzwoń 532 741 781

Platformy transportowe szynowe

Platformy transportowe szynowe to jedno z podstawowych rozwiązań technicznych wykorzystywanych w transporcie wewnątrzzakładowym – szczególnie tam, gdzie zachodzi częste transportowanie ładunków o dużej masie oraz nietypowych gabarytach. Pozwalają na skomunikowanie oddalonych stanowisk produkcyjnych bądź hali produkcyjnej i magazynu.

Platformy szynowe poruszają się po torach stanowiących część infrastruktury zakładu przemysłowego, torowisko jest w tym przypadku najczęściej prostoliniowe. Platformy tego typu posiadają własny układ napędowy – zazwyczaj akumulatorowy bądź spalinowy - oraz układ sterowania – radiowy lub kasetowy. Urządzenia transportu poziomego mogą być wyposażone w różnego typu elementy służące do posadowienia ładunku lub układy służące do manipulowania ładunkiem na konkretnym etapie technologicznym.

Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o. jest producentem wszystkich typów platform transportowych szynowych do transportu wewnątrzzakładowego. Projektujemy i wykonujemy urządzenia dostosowane ściśle do potrzeb procesu technologicznego i warunków panujących w zakładzie. Mamy w ofercie urządzenia o udźwigu do 400 ton, wyposażone w różne, zależne od potrzeb użytkownika, systemy zasilające i sterujące. Produkowane platformy wyposażamy w elementy do posadowienia ładunku oraz systemy bezpieczeństwa.

Platformy transportowe szynowe

Platforma do transportu kręgów
blachy stalowej
Platforma do transportu korpusów
generatorów

 
Platforma do transportu
kadzi z żużlem

 
Platforma do transportu
międzynawowego skrzyń

 
Platforma do transportu
elementów w lakierni i śrutowni
Platforma do transportu
płyt stropowych
Platforma do transportu rulonów
i walców pomiędzy nawami

 
Platforma do transportu
wałów turbinowych na hali
Platforma do transportu
ładunków wielkogabarytowych

 
Platforma do transportu 
korpusów generatorów

 
Platforma do transportu 
międzynawowego w ocynkowni

 
Platforma do transportu 
trawers cynkowniczych

 
Platforma z podnośnikiem
do transportu komponentów

 
Platforma do transportu wewnątrz
komory śrutowniczej
Platforma do transportu
szynowego
 
Platforma do transporu
wewnątrzzakładowego

 
Wóz szynowy uniwersalny