Masz jakieś pytania lub
wątpliwości ? Skontaktuj się
z nami.

Masz jakieś pytania lub
wątpliwości ? Zadzwoń 538 519 019

Wozy szynowe

Platformy transportowe szynowe to jedno z podstawowych rozwiązań technicznych wykorzystywanych w transporcie wewnątrzzakładowym – szczególnie tam, gdzie zachodzi częste transportowanie ładunków o dużej masie oraz nietypowych gabarytach. Pozwalają na skomunikowanie oddalonych stanowisk produkcyjnych bądź hali produkcyjnej i magazynu.

Platformy szynowe poruszają się po torach stanowiących część infrastruktury zakładu przemysłowego, torowisko jest w tym przypadku najczęściej prostoliniowe. Platformy tego typu posiadają własny układ napędowy – zazwyczaj akumulatorowy bądź spalinowy - oraz układ sterowania – radiowy lub kasetowy. Urządzenia transportu poziomego mogą być wyposażone w różnego typu elementy służące do posadowienia ładunku lub układy służące do manipulowania ładunkiem na konkretnym etapie technologicznym.

Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o. jest producentem wszystkich typów platform transportowych szynowych do transportu wewnątrzzakładowego. Projektujemy i wykonujemy urządzenia dostosowane ściśle do potrzeb procesu technologicznego i warunków panujących w zakładzie. Mamy w ofercie urządzenia o udźwigu do 400 ton, wyposażone w różne, zależne od potrzeb użytkownika, systemy zasilające i sterujące. Produkowane platformy wyposażamy w elementy do posadowienia ładunku oraz systemy bezpieczeństwa.

Wozy szynowe

Wóz szynowy do kręgów
blachy stalowej
Wóz szynowy do korpusów
generatorów

 
Wóz szynowy do
kadzi z żużlem

 
Wóz szynowy
do skrzyń ładunkowych
 
Wóz szynowy
do 
lakierni i śrutowni
Wóz szynowy
do płyt stropowych
Wóz szynowy
do rulonów i walców

 
Wóz szynowy uniwersalny Wóz szynowy do transportu
wewnątrzzakładowego

 
Wóz szynowy
korpusów generatorów

 
Wóz szynowy do ocynkowni
 
Wóz szynowy do 
trawers cynkowniczych

 
Wóz szynowy
z podnośnikiem

 
Wóz szynowy do obsługi 
komory śrutowniczej
Wóz szynowy uniwersalny
 
Wóz szynowy uniwersalny
 
Wóz szynowy uniwersalny Wóz szynowy uniwersalny