Masz jakieś pytania lub
wątpliwości ? Skontaktuj się
z nami.

Przeglądy okresowe dźwignic

Przeglądy okresowe, nazywane równiez przeglądami konserwacyjnymi, zostały uregulowane przepisami prawa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego. Rozporządzenie określa zasady oraz częstotliwość wykonywania przeglądów konserwacyjnych dla różnych typów urządzeń.

Przedsiębiorstwo HAK świadczy profesjonalne usługi wykonywania przeglądów okresowych / konserwacyjnych urządzeń transportu bliskiego rpodukcji własnej oraz innej, zgodnie z z terminami oraz zakresami wymaganymi przez producenta. Jeżeli takie nie zostały podane w instrukcji eksploatacji, przeglądy konserwacyjne są wykonywane zgodnie z terminami i zakresami określonymi w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia. 

Zakres usług:

 • sprawdzenie stanu technicznego mechanizmów napędowych, układów hamulcowych oraz cięgien nośnych i ich zamocowań;
 • kontrola działania urządzeń zabezpieczających i ograniczników ruchowych;
 • kontrola działania urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych;
 • sprawdzenie prawidłowości obsługi urządzenia;
 • przegląd konstrukcji nośnej, w szczególności połączeń rozłącznych i nierozłącznych;
 • przegląd stanu toru jezdnego;
 • przegląd instalacji ochrony przeciwporażeniowej oraz uziemnień tam, gdzie ma to zastosowanie.

Wszystkie czynności wchodzące w skład przeglądu okresowego zostają odnotowane w dzienniku konserwacji, a eksploatujący jest bezzwłocznie powiadamiany o zauważonych nieprawidłowościach  

RODZAJE URZĄDZEŃ PODSTAWA PRAWNA

Przedsiębiorstwo HAK wykonuje przeglądy okresowe dla urządzeń dźwignicowych (UTB):

 • suwnice bramowe, suwnice pomostowe,
 • suwnice specjalne
 • żurawie i żurawiki warsztatowe,
 • bramki warsztatowe / wciągarki bramowe,
 • wciągniki i wciągarki,
 • wózki jezdniowe,
 • układnice magazynowe,
 • wyciągi towarowe,
 • przenośniki i podnośniki.

W przeglądach specjalnych posługujemy się normami:

 • ISO 9927 –1 – Cranes. Inspections. Part 1. General.
 • PN -ISO 4301 –1 – Dźwignice. Klasyfikacja. Postanowienia ogólne.
 • PN -ISO 4301 –5 – Dźwignice. Klasyfikacja. Suwnice pomostowe i bramowe.
 • PN -ISO 4306 –1 – Dźwignice. Terminologia. Terminologia ogólna.

 
Usługi dodatkowe:

Resurs  suwnic,
resurs
dźwignic
Ekspertyzy techniczne
dźwignic / UTB
Doradztwo techniczne Prace projektowe
i konstrukcyjne
Modernizacje i remonty
dźwignic
Odtwarzanie
dokumentacji
Wyślij zapytanie ofertowe

Nazwa firmy:
Imię i nazwisko: *
Adres:
Telefon:*
E-mail: *
NIP: *
Treść wiadomości:
* Akceptuję Politykę Prywatności. (Przeczytaj uważnie dokument, w którym zawarte są dodatkowe, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych. Wyrażenie przez Ciebie akceptacji na treść Polityki Prywatności jest niezbędne do wysłania wiadomości przy pomocy formularza). Polityka prywatności .
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez HAK sp. z o.o. ul. Jerzmanowska 8f, 54-519 Wrocław, REGON: 008088313, prowadzącą serwis internetowy „hak.com.pl”, w celu: świadczenia przez HAK sp. z o.o. zamówionych przeze mnie usług oraz produktów, a także na przekazywanie danych innym pośrednikom wyłącznie w związku z zamówionymi usługami i w celu wykonania umowy. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że przysługuje mi prawo dostępu do treści informacji oraz ich poprawienia. Oświadczam że mam ukończone 13 lat. Na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego towarów i usług (w tym na używanie w kontaktach ze mną telekomunikacyjnych urządzeń końcowych) przez HAK sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jerzmanowska 8f (54-519), REGON 008088313, NIP 8940004191, prowadzącą serwis internetowy " e-hak24.pl ", a także na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że przysługuje mi prawo dostępu do treści informacji oraz ich poprawienia. Niniejsza zgoda jest fakultatywna, ale w razie braku jej wyrażenia nie będziemy mogli informować Cię o nowych promocjach i ofertach.