Masz jakieś pytania lub
wątpliwości ? Skontaktuj się
z nami.

Żurawie wieżowe - naprawa i modernizacja konstrukcji

Oferujemy profesjonalne, poparte wieloletnim doświadczeniem oraz wiedzą techniczną, usługi modernizacji oraz naprawy żurawi wieżowych. W ramach naszej pracy dokonujemy wymiany bądź naprawy zużytych, zniekształconych bądź skorodowanych elementów konstrukcyjnych. Zakres działań uzalezniamy od rodzaju uszkodzeń oraz indywidualnych wymagań Klienta.

Posiadamy uprawnienia do napraw i modernizacji urządzeń dźwignicowych, przyznane przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) oraz Transportowy Dozór Techniczny (TDT).

Nasi pracownicy posiadają wysokie kwalifikacje w zakresie wykonywania połączeń spawanych. W wykonywanych naprawach i modernizacjach spełniamy normatywne wymagania jakościowe wymagane w procesach spawalniczych, określone normą
PN-EN ISO 3834, potwierdzone stosownym certyfikatem.

Dysponujemy profesjonalnym, certyfikowanym sprzętem do przeprowadzania badań nieniszczących łączy  spawanych, koniecznych dla określenia stopnia uszkodzeń oraz ustalenia technologii i zakresu ich naprawy.

Oferujemy krótkie terminy wykonawcze oraz konkurencyjne ceny.

W zakresie napraw żurawi wieżowych oferujemy:

 • wymiana uszkodzonych części konstrukcji kratownicowych;
 • wymiana całych partii elementów kratownicowych – podstawy żurawia, wysięgnika itp.
 • spawanie pęknięć konstrukcji stalowych;
 • regeneracja połączeń sworzniowych;
 • produkcja kotew podstawy żurawia;
 • wymiana olinowania, haków i innych elementów.

Zakres oferty naprawy / modernizacji:

 • inwentaryzacja na obiekcie celem wskazania zakresu prac oraz elementów do wykorzystania;
 • inwentaryzacja projektowa pod kątem przygotowania dokumentacji naprawy / modernizacji;
 • analiza stanu istniejącego konstrukcji, ustalenie przyczyn uszkodzenia, pomiary geometrii,
 • badania materiałowe, ustalenie gatunków materiałów, z jakich wykonana jest konstrukcja;
 • wykonanie projektu naprawy / modernizacji oraz uzgodnienie zmian z UDT;
 • opracowanie technologii naprawy / modernizacji,
 • czyszczenie elementów;
 • wykonanie naprawy / modernizacji;
 • malowanie elementów,
 • badania dot. stanu przyszłego elementu bądź konstrukcji,
 • montaż i uruchomienie urządzenia,
 • wystawienie stosownych poświadczeń, udział w odbiorze UDT.

Przykłady rekonstrukcji i naprawy elementów żurawi wieżowych i specjalnych:


Wysięgnik (60 m) żurawia specjalnego po awarii


Renowcja konstrukcji wysięgnika,
wymiana zużytych i skorodowanych elementów


Żuraw Liebherr 63K - wysięgnik przed naprawą


Żuraw Liebherr 63K - wysięgnik po naprawie

Żuraw Liebherr HC120 - podstawa krzyżowa przed naprawą


Żuraw Liebherr HC120 - podstawa krzyżowa podczas naprawy


Żuraw Potain MC 85B - wodzak przed naprawą


Żuraw Potain MC 85B - wodzak po naprawie

Wyślij zapytanie ofertowe

Nazwa firmy:
Imię i nazwisko: *
Adres:
Telefon:*
E-mail: *
NIP: *
Treść wiadomości:
* Akceptuję Politykę Prywatności. (Przeczytaj uważnie dokument, w którym zawarte są dodatkowe, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych. Wyrażenie przez Ciebie akceptacji na treść Polityki Prywatności jest niezbędne do wysłania wiadomości przy pomocy formularza). Polityka prywatności .
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez HAK sp. z o.o. ul. Jerzmanowska 8f, 54-519 Wrocław, REGON: 008088313, prowadzącą serwis internetowy „hak.com.pl”, w celu: świadczenia przez HAK sp. z o.o. zamówionych przeze mnie usług oraz produktów, a także na przekazywanie danych innym pośrednikom wyłącznie w związku z zamówionymi usługami i w celu wykonania umowy. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że przysługuje mi prawo dostępu do treści informacji oraz ich poprawienia. Oświadczam że mam ukończone 13 lat. Na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego towarów i usług (w tym na używanie w kontaktach ze mną telekomunikacyjnych urządzeń końcowych) przez HAK sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jerzmanowska 8f (54-519), REGON 008088313, NIP 8940004191, prowadzącą serwis internetowy " e-hak24.pl ", a także na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że przysługuje mi prawo dostępu do treści informacji oraz ich poprawienia. Niniejsza zgoda jest fakultatywna, ale w razie braku jej wyrażenia nie będziemy mogli informować Cię o nowych promocjach i ofertach.