» Fundusze europejskie

Działanie: 1.1."Projekty B+R przedsiębiorstw ,  Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe  realizowane przez przedsiębiorstwa "

Numer  Projektu : POIR 01.01.01-00-1726/20-00

Tytuł projektu : "Opracowanie dźwignicowych wciągarek linowych kompaktowych z wielozwojowym układem prowadzenia liny "

Celem projektu jest przeprowadzenie prac B+R celem opracowania innowacji produktowej w postaci typoszeregu
innowacyjnych inteligentnych wciągarek linowych kompaktowych z wielozwojnym układem prowadzenia liny. Rozwiązanie
takie  umożliwi wielozwojne nawinięcie liny przy przemieszczającym się względem bębna linowego układaczu, uzyskując praktycznie nieograniczone
wysokości podnoszenia transportowanego ładunku.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020


Więcej informacji: Wciągarki z wielozwojowym układem prowadzenia liny

Ogłoszenia i przetargi