Pomoc techniczna

Masz jakieś pytania lub
wątpliwości ? Skontaktuj się
z nami.
Pomoc techniczna

Masz jakieś pytania lub
wątpliwości ? Zadzwoń 538 519 019

Chwytaki specjalne

Chwytaki to urządzenia napędzane hydraulicznie bądź elektrohydraulicznie stanowiące wyposażenie uzupełniające urządzeń dźwignicowych. Wykorzystuje się je do przeładunku materiałów sypkich lub w kawałkach – do transportu drewna, kamieni, gałęzi, drzew, śmieci, odpadów przemysłu lekkiego, pociętych opon, złomu, surówki hutniczej, żelazostopów, odpadów przemysłu ciężkiego, a także szlamu.

Chwytaki specjalne to urządzenia dedykowane, opracowywane i wykonywane przez Przedsiębiorstwo HAK z myślą o konkretnych, indywidualnych zastosowaniach. Specjalnie z uwzględnieniem kształtu oraz specyfiki ładunku wyprofilowane szczęki pozwalają na przenoszenie bądź załadunek różnorodnych materiałów, takich jak np. wysłodki w destylarniach, trzcina cukrowa, kompozyty, glony, pojedyncze belki drewniane, elektrody grafitowe, tarcica, bele drewniane, drewno luzem, a także odpadów gospodarki leśnej czy przemysłu lekkiego.

Spełnieniem przez producenta wymagań obowiązujących i mających zastosowanie Dyrektyw Europejskich jest umieszczenie na urządzeniu oznakowania CE oraz dołączenie deklaracji zgodności.

Elektro - hydrauliczne

Chwytaki specjalne elektro-hydrauliczne PEH-100

Chwytaki specjalne elektro-hydrauliczne PEH-101


Chwytak specjalne elektro-hydrauliczne PEH-102

Chwytak specjalne elektro-hydrauliczne PEH-104

Chwytak specjalne elektro-hydrauliczne GG-103

 

Elektro - mechaniczne

Chwytak specjalne elektro-mechaniczne PEB-200

Chwytak specjalne elektro-mechaniczne PED-201


Chwytak elektromechaniczny do kręgów blach Q=25t

Mechaniczne

Chwytaki specjalne mechaniczne GC-301

Chwytaki specjalne mechaniczne PMS-302


Chwytak specjalne mechaniczne PMB-300