Pomoc techniczna

Masz jakieś pytania lub
wątpliwości ? Skontaktuj się
z nami.

Konstrukcje nośne

Przedsiębiorstwo HAK, producent suwnic, proponuje naprawy i modernizacje konstrukcji nośnych suwnic. Usługa wykonywana jest w oparciu o uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego:

 1. Decyzja Nr UD-28-9-N/2-08 z dnia 16.04.2008 r. – naprawy.
 2. Decyzja Nr UD-28-9-P/1-03 z dnia 15.09.2003 r. – modernizacje.

 Zakres napraw, modernizacji i remontów suwnic: 

 • Badanie, pomiary geometrii, ocena stanu konstrukcji nośnych suwnic z orzeczeniem technicznym.
 • Opracowanie dokumentacji na naprawę lub modernizację suwnicy z uzgodnieniem we właściwym terenowym oddziale dozoru technicznego.
 • Dostosowanie konstrukcji nośnych suwnic poprzez wydłużenie, skrócenie, podwyższenie do zmiennych warunków lokalizacyjnych oraz procesów technologicznych.
 • Zwiększenie nośności konstrukcji na zabudowanej lub zdemontowanej suwnicy.
 • Napawanie kół, naprawa pęknięć, wgnieceń oraz innych uszkodzeń komponentów suwnic.
 • Renowacja powłok malarskich.
 • Opracowanie dokumentacji powykonawczej, odbiorczej i uzupełniającej w zakresie wykonanej naprawy lub modernizacji suwnicy, a także spoza tego zakresu.
 • Przygotowanie suwnicy do odbioru po wykonanej naprawie lub modernizacji z dostawą ciężarów oraz wykonaniem prób obciążeniowych zgodnych z wymaganiami UDT.
 • Uczestnictwo w odbiorze technicznym suwnicy z zapewnieniem ciężarów do badań, obsługi operatora i konserwatora w zależności od potrzeb klienta.

Zakres realizowanych usług dostosowujemy do wymagań klienta oraz wstępnej ekspertyzy stanu suwnicy.
Prace wykonujemy na terenie Zamawiającego oraz w siedzibie Przedsiębiorstwa HAK Sp. z o.o. we Wrocławiu.
Gwarantem naszego skutecznego działania jest między innymi dobrze funkcjonujący transport. 

Galeria:

Zwiększenie  nośności konstrukcji
zdemontowanej suwnicy

Regeneracja kół suwnicy wielkogabarytowej


Operacja wydłużenia dźwigara
suwnicy wielkogabarytowej

Transport dźwigara suwnicy


Wyślij zapytanie ofertowe

Nazwa firmy:
Imię i nazwisko: *
Adres:
Telefon:*
E-mail: *
NIP: *
Treść wiadomości:
* Akceptuję Politykę Prywatności. (Przeczytaj uważnie dokument, w którym zawarte są dodatkowe, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych. Wyrażenie przez Ciebie akceptacji na treść Polityki Prywatności jest niezbędne do wysłania wiadomości przy pomocy formularza). Polityka prywatności .


* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez HAK sp. z o.o. ul. Jerzmanowska 4d, 54-519 Wrocław, REGON: 008088313, prowadzącą serwis internetowy „hak.com.pl”, w celu: świadczenia przez HAK sp. z o.o. zamówionych przeze mnie usług oraz produktów, a także na przekazywanie danych innym pośrednikom wyłącznie w związku z zamówionymi usługami i w celu wykonania umowy. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że przysługuje mi prawo dostępu do treści informacji oraz ich poprawienia. Oświadczam że mam ukończone 13 lat. Na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego towarów i usług (w tym na używanie w kontaktach ze mną telekomunikacyjnych urządzeń końcowych) przez HAK sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jerzmanowska 4d (54-519), REGON 008088313, NIP 8940004191, prowadzącą serwis internetowy " e-hak24.pl ", a także na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że przysługuje mi prawo dostępu do treści informacji oraz ich poprawienia. Niniejsza zgoda jest fakultatywna, ale w razie braku jej wyrażenia nie będziemy mogli informować Cię o nowych promocjach i ofertach.