Masz jakieś pytania lub
wątpliwości ? Skontaktuj się
z nami.

Konstrukcje nośne

Przedsiębiorstwo HAK, producent suwnic, proponuje naprawy i modernizacje konstrukcji nośnych suwnic. Usługa wykonywana jest w oparciu o uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego:

 1. Decyzja Nr UD-28-9-N/2-08 z dnia 16.04.2008 r. – naprawy.
 2. Decyzja Nr UD-28-9-P/1-03 z dnia 15.09.2003 r. – modernizacje.

 Zakres napraw, modernizacji i remontów suwnic: 

 • Badanie, pomiary geometrii, ocena stanu konstrukcji nośnych suwnic z orzeczeniem technicznym.
 • Opracowanie dokumentacji na naprawę lub modernizację suwnicy z uzgodnieniem we właściwym terenowym oddziale dozoru technicznego.
 • Dostosowanie konstrukcji nośnych suwnic poprzez wydłużenie, skrócenie, podwyższenie do zmiennych warunków lokalizacyjnych oraz procesów technologicznych.
 • Zwiększenie nośności konstrukcji na zabudowanej lub zdemontowanej suwnicy.
 • Napawanie kół, naprawa pęknięć, wgnieceń oraz innych uszkodzeń komponentów suwnic.
 • Renowacja powłok malarskich.
 • Opracowanie dokumentacji powykonawczej, odbiorczej i uzupełniającej w zakresie wykonanej naprawy lub modernizacji suwnicy, a także spoza tego zakresu.
 • Przygotowanie suwnicy do odbioru po wykonanej naprawie lub modernizacji z dostawą ciężarów oraz wykonaniem prób obciążeniowych zgodnych z wymaganiami UDT.
 • Uczestnictwo w odbiorze technicznym suwnicy z zapewnieniem ciężarów do badań, obsługi operatora i konserwatora w zależności od potrzeb klienta.

Zakres realizowanych usług dostosowujemy do wymagań klienta oraz wstępnej ekspertyzy stanu suwnicy.
Prace wykonujemy na terenie Zamawiającego oraz w siedzibie Przedsiębiorstwa HAK Sp. z o.o. we Wrocławiu.
Gwarantem naszego skutecznego działania jest między innymi dobrze funkcjonujący transport. 

Zwiększenie  nośności konstrukcji
zdemontowanej suwnicy

Regeneracja kół suwnicy wielkogabarytowej


Operacja wydłużenia dźwigara
suwnicy wielkogabarytowej

Transport dźwigara suwnicy


Wyślij zapytanie ofertowe

Nazwa firmy:
Imię i nazwisko: *
Adres:
Telefon:*
E-mail: *
NIP: *
Treść wiadomości:
* Akceptuję Politykę Prywatności. (Przeczytaj uważnie dokument, w którym zawarte są dodatkowe, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych. Wyrażenie przez Ciebie akceptacji na treść Polityki Prywatności jest niezbędne do wysłania wiadomości przy pomocy formularza). Polityka prywatności .
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez HAK sp. z o.o. ul. Jerzmanowska 8f, 54-519 Wrocław, REGON: 008088313, prowadzącą serwis internetowy „hak.com.pl”, w celu: świadczenia przez HAK sp. z o.o. zamówionych przeze mnie usług oraz produktów, a także na przekazywanie danych innym pośrednikom wyłącznie w związku z zamówionymi usługami i w celu wykonania umowy. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że przysługuje mi prawo dostępu do treści informacji oraz ich poprawienia. Oświadczam że mam ukończone 13 lat. Na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego towarów i usług (w tym na używanie w kontaktach ze mną telekomunikacyjnych urządzeń końcowych) przez HAK sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jerzmanowska 8f (54-519), REGON 008088313, NIP 8940004191, prowadzącą serwis internetowy " e-hak24.pl ", a także na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że przysługuje mi prawo dostępu do treści informacji oraz ich poprawienia. Niniejsza zgoda jest fakultatywna, ale w razie braku jej wyrażenia nie będziemy mogli informować Cię o nowych promocjach i ofertach.