Masz jakieś pytania lub
wątpliwości ? Skontaktuj się
z nami.

Przeglądy specjalne dźwignic

Urządzenia, których resurs został wykorzystany, podlegają obowiązkowi przeprowadzenia przeglądu specjalnego / oceny stanu technicznego. Przegląd specjalny to wykonane przez osobę kompetentną działania, mające na celu ocenę stanu technicznego urządzenia, wskazanie obszarów do naprawy bądź modernizacji, a ostatecznie - określenie kolejnej wartości resursu urządzenia. Zasady przeprowadzenia przeglądów specjalnych określają Wytyczne UDT dotyczące eksploatacji urządzeń transportu bliskiego z dnia 28 czerwca 2019r.

W Przedsiębiorstwie HAK przeglądy specjalne wykonywane są przez kadrę o odpowiednich kwalifikacjach, z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu. Obejmują wszystkie elementy, które mają wpływ na bezpieczną eksploatację urządzenia.

Zakres usług:

 • przegląd urządzenia lub mechanizmu i przynależnego wyposażenia w zależności od tego czy resurs został osiągnięty przez urządzenie czy mechanizm;
 • przegląd elementów urządzenia: konstrukcji nośnej, zespołów mechanicznych, układów elektrycznych, układów bezpieczeństwa, układów hydraulicznych, układów pneumatycznych;
 • wykonanie pomiarów geometrii urządzenia wraz z pomiarami odkształcalności ustroju nośnego z podaniem metody pomiaru oraz szacowanymi błędami pomiarowymi;
 • sprawdzenie stanu połączeń rozłącznych w tym momentów dokręcenia połączeń śrubowych;
 • wykonanie badań nieniszczących np. połączeń nierozłącznych, elementów chwytających;
 • weryfikacja stanu przekładni z wykonaniem niezbędnych pomiarów luzów, bicia promieniowego, oceny wałków pod kątem ewentualnych pęknięć zmęczeniowych itp.;
 • pomiar grubości elementów nośnych w miejscach występowania korozji wraz z oceną wpływu na wytrzymałość konstrukcji;
 • określenie wskazówek do zapewnienia dalszej bezpiecznej eksploatacji UTB np. napraw, modernizacji, remontu kapitalnego, informacji dotyczących sposobu eksploatowania urządzenia (zmiana częstotliwości czynności konserwacyjnych, częstotliwości wykonywania badań nieniszczących, potrzeby modernizacji urządzenia itp.);
 • określenie kolejnej wartości resursu urządzenia (po wykonaniu wskazanych napraw i modernizacji).

Oferujemy kompleksową usługę przeglądu specjalnego, krótkie terminy oraz korzystne ceny usługi.

RODZAJE URZĄDZEŃ PODSTAWA PRAWNA

Przedsiębiorstwo HAK wykonuje przeglądy specjalne dla urządzeń dźwignicowych (UTB):

 • suwnice bramowe, suwnice pomostowe,
 • suwnice specjalne
 • żurawie i żurawiki warsztatowe,
 • bramki warsztatowe / wciągarki bramowe,
 • wciągniki i wciągarki,
 • wózki jezdniowe,
 • układnice magazynowe,
 • wyciągi towarowe,
 • przenośniki i podnośniki.

W przeglądach specjalnych posługujemy się normami:

 • ISO 9927 –1 – Cranes. Inspections. Part 1. General.
 • PN -ISO 4301 –1 – Dźwignice. Klasyfikacja. Postanowienia ogólne.
 • PN -ISO 4301 –5 – Dźwignice. Klasyfikacja. Suwnice pomostowe i bramowe.
 • PN -ISO 4306 –1 – Dźwignice. Terminologia. Terminologia ogólna.

 
Usługi dodatkowe:

Resurs  suwnic,
resurs
dźwignic
Ekspertyzy techniczne
dźwignic / UTB
Doradztwo techniczne Prace projektowe
i konstrukcyjne
Modernizacje i remonty
dźwignic
Odtwarzanie
dokumentacji
Wyślij zapytanie ofertowe

Nazwa firmy:
Imię i nazwisko: *
Adres:
Telefon:*
E-mail: *
NIP: *
Treść wiadomości:
* Akceptuję Politykę Prywatności. (Przeczytaj uważnie dokument, w którym zawarte są dodatkowe, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych. Wyrażenie przez Ciebie akceptacji na treść Polityki Prywatności jest niezbędne do wysłania wiadomości przy pomocy formularza). Polityka prywatności .
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez HAK sp. z o.o. ul. Jerzmanowska 8f, 54-519 Wrocław, REGON: 008088313, prowadzącą serwis internetowy „hak.com.pl”, w celu: świadczenia przez HAK sp. z o.o. zamówionych przeze mnie usług oraz produktów, a także na przekazywanie danych innym pośrednikom wyłącznie w związku z zamówionymi usługami i w celu wykonania umowy. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że przysługuje mi prawo dostępu do treści informacji oraz ich poprawienia. Oświadczam że mam ukończone 13 lat. Na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego towarów i usług (w tym na używanie w kontaktach ze mną telekomunikacyjnych urządzeń końcowych) przez HAK sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jerzmanowska 8f (54-519), REGON 008088313, NIP 8940004191, prowadzącą serwis internetowy " e-hak24.pl ", a także na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że przysługuje mi prawo dostępu do treści informacji oraz ich poprawienia. Niniejsza zgoda jest fakultatywna, ale w razie braku jej wyrażenia nie będziemy mogli informować Cię o nowych promocjach i ofertach.