Home » PRODUKTY » Przesuwnice
Pomoc techniczna

Masz jakieś pytania lub
wątpliwości ? Skontaktuj się
z nami.
Pomoc techniczna

Masz jakieś pytania lub
wątpliwości ? Zadzwoń 532 741 781

Przesuwnice

Przesuwnica jest urządzeniem dźwignicowym, poruszającym się poziomo po szynach, z napędem elektrycznym. Służy do transportowania pojazdów lub innych elementów o wadze do 400 ton - standardowa przesuwnica przemieszcza pojazdy z jednego toru na inny równoległy względem niego tor poziomy. Załadunek lub rozładunek odbywa się przy użyciu urządzenia zewnętrznego lub przez urządzenie wciągające będące na wyposażeniu przesuwnicy.

Powszechnie spotyka się przesuwnice kolejowe bądź tramwajowe. Urządzeń tych używa się również w zakładach taboru (lokomotywowniach), zajezdniach tramwajowych i fabrykach pojazdów szynowych lub kołowych w celu przemieszczania pojazdów gotowych lub na różnych etapach ich wytwarzania. Specjalną wersją są przesuwnice procesowe, oparte na podobnym mechanizmie działania, lecz służące do obsługi procesu technologicznego zw. z produkcją róznego typu materiałów.

Zajmujemy się realizacją kompleksowych rozwiązań z zakresu przesuwnic, dostosowanych do indywidualnych wymagań, uwzględniających ich środowisko pracy oraz specyfikę docelowego ładunku.

Spełnieniem przez producenta wymagań obowiązujących i mających zastosowanie Dyrektyw Europejskich jest umieszczenie na urządzeniu oznakowania CE oraz dołączenie deklaracji zgodności.

Przesuwnice do pojazdów szynowych

 
Przesuwnice do pojazdów kołowych

 
   
Przesuwnice procesowe
Przesuwnice do śmigłowców