Pomoc techniczna

Masz jakieś pytania lub
wątpliwości ? Skontaktuj się
z nami.
Pomoc techniczna

Masz jakieś pytania lub
wątpliwości ? Zadzwoń 538 519 019

Rozwiązania branżowe

Przedsiębiorstwo HAK oferuje projektowanie, produkcję oraz dostawę i montaż rozwiązań technicznych dla jednostkowych zagadnień z dziedziny transportu bliskiego dla różnych branż przemysłu.

Rozwiązania branżowe

Przemysł automotive
 
Przemysł produkcji
pojazdów szynowych

 
Ocynkownie
Transport szynowy
i infrastruktura kolejowa
Logistyka magazynowa
i składowanie materiałów

 
Przemysł metalurgiczny
 
Przemysł elektromaszynowy
 
Gospodarka odpadami
 
Przemysł paliwowo-energetyczny
 
Przemysł drzewny i papierniczy
 
Automatyka przemysłowa
 
Przemysł budowlany
Przemysł wydobywczy

 
Przemysł chemiczny
i tworzyw sztucznych

 
Przemysł zbrojeniowy

 
 
Przemysł stoczniowy i portowy Przemysł lekki