Hak
Aktualności Facebook Youtube Publikacje
  • Żuraw do transportu szyn na platformie kolejowej
  • Żuraw do transportu szyn na platformie kolejowej

Żuraw do transportu szyn na platformie kolejowej

Każdy żuraw został wyposażony w stopę montażową umożliwiającą jego posadowienie na platformie kolejowej w trzech pozycjach roboczych prostopadłych do osi wagonu oraz w dwóch pozycjach transportowych równoległych do osi wagonu. Żurawie wyposażone są we elektryczny wciągnik łańcuchowy oraz uniwersalny uchwyt do transportu szyn kolejowych S49 i UIC60.

Zastosowanie:

  • przeznaczony do ładowania i rozładowywania szyn z platformy kolejowej, a także ich ułożenia wzdłuż budowanej trasy kolejowej. Obsługiwać można  pojedynczy żuraw – w przypadku  szyn w odcinkach  krótkich,  lub zespół żurawi (do 4 szt) w przypadku  szyn o odcinkach długich.
Parametry
(dla każdego żurawia)
*Zdjęcie  Zakres
Udźwig 1000 kg zgodnie z wymaganiami
Wysięg żurawia 3 300 mm zgodnie z wymaganiami
Wysokość podnoszenia 3 000 mm zgodnie z wymaganiami
Kąt obrotu wysięgnika 4 x 90° (z blokadą położenia) zgodnie z wymaganiami
Nr katalogowy GD093251 -

 

Żuraw do transportu szyn posadowiony na platformie kolejowej

Każdy żuraw został wyposażony w stopę montażową umożliwiającą jego posadowienie na platformie kolejowej w trzech pozycjach roboczych prostopadłych do osi wagonu oraz w dwóch pozycjach transportowych równoległych do osi wagonu. Żurawie wyposażone są we elektryczny wciągnik łańcuchowy oraz uniwersalny uchwyt do transportu szyn kolejowych S49 i UIC60. Ramię żurawia dzięki zastosowanym rozwiązaniom konstrukcyjnym ustawia się w poziomo niwelując krzywiznę położenia toru kolejowego.

Sterowanie odbywa się poprzez system radiowy skonfigurowany tak, aby możliwy był selektywny wybór pracy – każdym żurawiem osobno, synchronicznie w dowolnie wybranych parach lub wszystkimi żurawiami jednocześnie. Dostępne jest również sterowanie tzw. awaryjne każdym żurawiem osobno poprzez kasetę zamontowaną bezpośrednio przy wciągniku.

Żuraw kolejowy ze względu na specyfiką jego zabudowy, zasila się poprzez akumulator bądź generator spalinowy będący na wyposażeniu żurawi. Obsługiwać można pojedynczy żuraw – w przypadku szyn w odcinkach krótkich, lub zespół żurawi (do 4 szt) w przypadku szyn o odcinkach długich. Prezentowane urządzenie stanowi przykład specjalnego rozwiązania technicznego, zaprojektowanego i wykonanego pod jednostkowe uwarunkowania.

Zastosowanie:

  • przeznaczony do ładowania i rozładowywania szyn z platformy kolejowej, a także ich ułożenia wzdłuż budowanej trasy kolejowej. 

Opis techniczny:

  • podane parametry mogą być każdorazowo dostosowane do potrzeb użytkownika.

Wyślij zapytanie ofertowe

Sprawdź również

Żuraw - manipulator trzpieniowy do pierścieni
Żuraw - manipulator trzpieniowy do odkuwek
Żuraw asekuracyjny
Żurawiki wspornikowe
Żuraw słupowy z zadaszeniem
Żurawie w wykonaniu kwasoodpornym
Żuraw z uchwytem pneumatycznym kleszczowym
Żuraw z uchwytem pneumatycznym
Żuraw do transportu szyn na platformie kolejowej
Żuraw lejniczy do transportu żużla
Żuraw - manipulator kolumnowy
Żuraw do transportu form zgarów cynku
Żuraw do transportu szyn

Zapisz się do newslettera