Pomoc techniczna

Masz jakieś pytania lub
wątpliwości ? Skontaktuj się
z nami.

Żurawie jezdne, podnośniki, ładowarki - naprawa konstrukcji

Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o. posiada specjalistyczne uprawnienia spawalnicze oraz uprawnienia do napraw i modernizacji urządzeń dźwignicowych, przyznane przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) oraz Transportowy Dozór Techniczny (TDT), pozwalające dokonywać napraw konstrukcji stalowych urządzeń takich jak wózki jezdniowe, dźwigniki, żurawie samojezdne, żurawie teleskopowe, podnośniki itp. Oferujemy wykonywanie profesjonalnych napraw uszkodzeń eksploatacyjnych – pęknięć, usterek spawów czy różnego typu zniekształceń nośnej konstrukcji stalowej. Projekt technologiczny planowanej naprawy jest każdorazowo uzgadniany z UDT.

Dysponujemy wykwalifikowanym zespołem, doświadczonym w wykonywaniu napraw i renowacji konstrukcji stalowych tego typu urządzeń. W wykonywanych naprawach i modernizacjach spełniamy normatywne wymagania jakościowe wymagane w procesach spawalniczych, określone normą PN-EN ISO 3834, potwierdzone stosownym certyfikatem. Dysponujemy profesjonalnym, certyfikowanym sprzętem do przeprowadzania badań nieniszczących łączy  spawanych, koniecznych dla określenia stopnia uszkodzeń oraz ustalenia technologii i zakresu ich naprawy.

Zakres oferty naprawy / modernizacji:

  • diagnoza uszkodzeń,
  • przygotowanie wstępnego projektu naprawy z udziałem specjalistów spawalnictwa,
  • wykonanie badań materiałowych oraz badań spoin,
  • przygotowanie projektu naprawy bądź modernizacji z uwzględnieniem technologii spawania,
  • uzgodnienie projektu z odpowiednim organem UDT / TDT / WDT,
  • przygotowanie dokumentacji wykonawczej,
  • przygotowanie dokumentacji powykonawczej,
  • wykonanie naprawy z zastosowaniem nowoczesnych technologii,
  • przeprowadzenie odbioru UDT.

Przykłady wykonanych napraw:


Podest ruchomy - wykonanie dwóch podpór i
wspawanie 
podpór do ramy


Podest ruchomy - wykonanie dwóch podpór i
wspawanie 
podpór do ramy


Ładowarka teleskopowa - naprawa pęknięć spawów 
i wybrzuszeń w teleskopie maszyny


Ładowarka teleskopowa - naprawa pęknięć spawów 
i wybrzuszeń w teleskopie maszyny


Żuraw na samochodzie ciężarowym - naprawa wygiętego
i zerwanego wspornika parkowania ramieniaŻuraw na samochodzie ciężarowym - naprawa wygiętego
i zerwanego wspornika parkowania ramienia


Wyślij zapytanie ofertowe

Nazwa firmy:
Imię i nazwisko: *
Adres:
Telefon:*
E-mail: *
NIP: *
Treść wiadomości:
* Akceptuję Politykę Prywatności. (Przeczytaj uważnie dokument, w którym zawarte są dodatkowe, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych. Wyrażenie przez Ciebie akceptacji na treść Polityki Prywatności jest niezbędne do wysłania wiadomości przy pomocy formularza). Polityka prywatności .
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez HAK sp. z o.o. ul. Jerzmanowska 8f, 54-519 Wrocław, REGON: 008088313, prowadzącą serwis internetowy „hak.com.pl”, w celu: świadczenia przez HAK sp. z o.o. zamówionych przeze mnie usług oraz produktów, a także na przekazywanie danych innym pośrednikom wyłącznie w związku z zamówionymi usługami i w celu wykonania umowy. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że przysługuje mi prawo dostępu do treści informacji oraz ich poprawienia. Oświadczam że mam ukończone 13 lat. Na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego towarów i usług (w tym na używanie w kontaktach ze mną telekomunikacyjnych urządzeń końcowych) przez HAK sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jerzmanowska 8f (54-519), REGON 008088313, NIP 8940004191, prowadzącą serwis internetowy " e-hak24.pl ", a także na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że przysługuje mi prawo dostępu do treści informacji oraz ich poprawienia. Niniejsza zgoda jest fakultatywna, ale w razie braku jej wyrażenia nie będziemy mogli informować Cię o nowych promocjach i ofertach.