Suwnica jednodźwigarowa o udźwigu Q=5,0t

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż suwnicy pomostowej jednodźwigarowej o udźwigu Q=5,Ot, rozpiętości L= 18m oraz wysokości podnoszenia = 7,5m.
Suwnica ma konstrukcję natorową – dźwigary oparte są na czołownicach wyposażonych w zestawy jezdne, poruszających się po torowisku zamocowanym na elementach konstrukcyjnych hali.