Suwnica dwudzwigarowa Q=20t i Q=8t

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż suwnic dwudźwigarowych o udźwigu Q=20t i Q=8,Ot i rozpiętości L= 17m.  
Suwnice mają konstrukcję natorową – dźwigary oparte są na czołownicach wyposażonych w zestawy jezdne, poruszających się po torowisku zamocowanym na elementach konstrukcyjnych hali. Suwnice sterowane są za pomocą kasety.