Suwnica dwudźwigarowa natorowa Q = 20,0 t / 10,0 t, L = 17000 mm

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa, montaż i uruchomienie suwnicy pomostowej dwudźwigarowej o udźwigu 20,0 t / 10,0 t i rozpiętości 17000 mm, przeznaczonej do prac transportowych wewnątrz hali.
Suwnica ma konstrukcję natorową – dźwigary oparte są na czołownicach wyposażonych w zestawy jezdne, poruszających się po torowisku zamocowanym na elementach konstrukcyjnych hali.  

Dane techniczne:

Parametry techniczne

Wielkość

Udźwig

20,0 t / 10,0 t

Rozpiętość

17000 mm

Wysokość podnoszenia

20,0 t

4414 mm

10,0 t

4910 mm

Prędkość podnoszenia

20,0 t

3/0,75 m/min

10,0 t

4/1 m/min

Prędkość jazdy cięgników

20/6,5 m/min

Prędkość jazdy suwnicy

40/10 m/min

Rodzaj napędu

-          mechanizm jazdy mostu

Elektryczny

-          mechanizmy jazdy cięgników

Elektryczny

-          mechanizmy podnoszenia cięgników

Elektryczny