Pomoc techniczna

Masz jakieś pytania lub
wątpliwości ? Skontaktuj się
z nami.
Pomoc techniczna

Masz jakieś pytania lub
wątpliwości ? Zadzwoń 538 519 019

Zblocza hakowe

Zblocze hakowe jest urządzeniem służącym do zaczepienia ładunku za pośrednictwem zawiesia lub bezpośrednio. Głównymi elementami konstrukcyjnymi zbloczy są krążki linowe oraz ułożyskowany hak trzonowy. Ze względu na rodzaj zastosowanego haka wyróżniamy zblocza z hakiem jednorożnym oraz hakiem dwurożnym.

W konstrukcji zbloczy hakowych stosuje się zasadę wielokrążka. Dla haka o określonym udźwigu zastosować można zblocze jedno-lub wielokrążkowe. W przypadku zblocza wielokrążkowego zmieni się prędkość podnoszenia, która będzie odpowiednio mniejsza od prędkości zblocza jednokrążkowego, a także jego rozmiar oraz waga.

Zblocza hakowe, ze względu na pracę z bardzo dużymi ciężarami oraz związane z tym zagrożenie dla życia, podlegają ścisłym normom. Zapobiega to dowolności przy konstruowaniu i budowie tego osprzętu, a tym samym gwarantuje bezpieczną pracę.

Przedsiębiorstwo HAK oferuje zarówno zblocza krótkie, jak i zblocza długie w pełnym zakresie udźwigu.

Spełnieniem przez producenta wymagań obowiązujących i mających zastosowanie Dyrektyw Europejskich jest umieszczenie na urządzeniu oznakowania CE oraz dołączenie deklaracji zgodności.

Zblocza hakowe

Zblocze krótkie 2-krążkowe

Zblocze krótkie 4-krążkowe


Zblocze krótkie 6-krążkowe

Zblocze długie 1-krążkowe

Zblocze długie 2-krążkowe