Pomoc techniczna

Masz jakieś pytania lub
wątpliwości ? Skontaktuj się
z nami.
Pomoc techniczna

Masz jakieś pytania lub
wątpliwości ? Zadzwoń 538 519 019

Suwnice wspornikowe

Suwnice wspornikowe, nazywane również suwnicami konsolowymi, to kolejny z popularnie stosowanych typów dźwignic. Suwnice wspornikowe znajdują zastosowanie w zakładach przemysłowych różnych branż, doskonale sprawdzając się w transporcie ładunków pomiędzy stanowiskami pracy oraz w transporcie pomocniczym w wydzielonej części hali.

Konstrukcja suwnic wspornikowych jest swego rodzaju połączeniem konstrukcji suwnic i żurawi warsztatowych, a tym samym – jedynym w swoim rodzaju połączeniem ich zalet technicznych. Szkielet suwnicy wspornikowej opiera się na belce nośnej w formie wspornika. Wspornik ten zamocowany jest na mechanizmie z układem jezdnym, poruszającym się po torowisku umieszczonym na pionowej ścianie bocznej. Torowisko suwnicy wspornikowej zamontowane jest poniżej linii jazdy suwnic pomostowych, a powyżej maszyn zamontowanych na podłożu hali.

Przedsiębiorstwo HAK jest producentem suwnic wspornikowych uwzględniających jednostkowe wymagania ich zastosowania. Wykonujemy suwnice wspornikowe od projektu poprzez produkcję, montaż, aż po uruchomienie suwnicy w miejscu jej pracy wraz z odbiorem UDT. Oferujemy również konserwacje i remonty suwnic wspornikowych. Dla potwierdzenia zgodności urządzenia z przepisami umieszczamy na nim oznakowanie CE oraz dołączamy deklarację zgodności.


Parametry suwnic wspornikowych
produkcji HAK
Zakres
 
  • Udźwig       
  • GNP
  • Rozpiętość
  • Prędkość jazdy suwnicy
  • Wysokość podnoszenia wciągnika
  • Prędkość jazdy wciągnika                                   
zgodnie z wymaganiami klienta
Model / Typ SHW

RESURS SUWNIC - profesjonalne usługi
Centrum Badawczo-Rozwojowe Przedsiębiorstwo HAK

Suwnice wspornikowe

Wyślij zapytanie ofertowe

Nazwa firmy:
Imię i nazwisko: *
Adres:
Telefon:*
E-mail: *
NIP: *
Treść wiadomości:
* Akceptuję Politykę Prywatności. (Przeczytaj uważnie dokument, w którym zawarte są dodatkowe, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych. Wyrażenie przez Ciebie akceptacji na treść Polityki Prywatności jest niezbędne do wysłania wiadomości przy pomocy formularza). Polityka prywatności .

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez HAK sp. z o.o. ul. Jerzmanowska 8f, 54-519 Wrocław, REGON: 008088313, prowadzącą serwis internetowy „hak.com.pl”, w celu: świadczenia przez HAK sp. z o.o. zamówionych przeze mnie usług oraz produktów, a także na przekazywanie danych innym pośrednikom wyłącznie w związku z zamówionymi usługami i w celu wykonania umowy. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że przysługuje mi prawo dostępu do treści informacji oraz ich poprawienia. Oświadczam że mam ukończone 13 lat. Na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego towarów i usług (w tym na używanie w kontaktach ze mną telekomunikacyjnych urządzeń końcowych) przez HAK sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jerzmanowska 8f (54-519), REGON 008088313, NIP 8940004191, prowadzącą serwis internetowy " e-hak24.pl ", a także na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że przysługuje mi prawo dostępu do treści informacji oraz ich poprawienia. Niniejsza zgoda jest fakultatywna, ale w razie braku jej wyrażenia nie będziemy mogli informować Cię o nowych promocjach i ofertach.
1. Charakterystyka ogólna suwnicy wspornikowej:
Udźwig DOR = [kg]
Rozpiętość L = [m] 
Grupy Natężenia Pracy*: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 wg PN-91/M-06503
Wysokość podnoszenia = [m]

2. Miejsce pracy:
 
hala przestrzeń otwarta mieszane   inne : 

3. Środowisko pracy:

normalne zagrożenie wybuchem zapylenie mieszane inne : 

4. Sterowanie:

kabina kaseta sterownicza zdalne   inne : 
         Napięcie sterowania :  [V]

5. Wymagane prędkości:
 
dwustopniowa bezstopniowa (płynna)     inne : 

6. Prędkości:
 
Prędkość podnoszenia    [m/min]  
Prędkość jazdy wciągarki    [m/min]  
Prędkość jazdy mostu    [m/min]  

7. Zasilanie suwnicy:
 
szynoprzewody przewody zwisowe troleje inne :
         Napięcie zasilania [V]

8. Długość torowiska:
 
Długość:    [m]  

9. Zasilanie wciągarki:
 
szynoprzewody przewody zwisowe inne :

10. Dostawa suwnicy wraz z torowiskiem:

 
tak nie  
11. Ilość suwnic na torze: udźwig [t]:
udźwig [t]:
udźwig [t]:
udźwig [t]:

Wymiary gabarytowe

Rozpiętość suwnicy:            L =   [m]
Szerokość hali:                   R =   [m]
Wysokość hali:                    T =   [m]
Wysokość położenia główki szyny jezdnej do posadzki  S =  [m]
Wysokość estakady:           W =  [m]
Wysokość podnoszenia: Hmax =  [m]
Odległość haka od osi szyn:a1 =  [m]
Odległość haka od osi szyn:a2 =  [m]

* - W przypadku braku informacji o Grupie Natężenia Pracy jw. A1, A2…
proszę uzupełnić poniższe dane celem doboru grupy:

1. Czas pracy suwnicy – liczba zmian
 
Liczba zmian
I II III

2. Suma wszystkich cykli pracy na zmianę
 
Liczba cykli

3. Stan obciążenia suwnicy ładunkiem w czasie jej pracy
 
Widmo obciążeń nr 1 nr 2 nr 3
czas pracy
suwnicy
w godzinach [h]obciążenia
suwnicy
w tonach [t]

 

Suwnica wspornikowa i jej możliwości

Nowoczesna suwnica wspornikowa łączy w sobie cechy suwnicy pomostowej oraz żurawia warsztatowego. Zaopatrzona we wciągnik, może unieść ładunki różnych gabarytów na wymaganą wysokość, a następnie wraz z obciążeniem przemieszczać się po torowisku wzdłuż hali. Takie rozwiązanie pozwala objąć pracą suwnicy wspornikowej kilka stanowisk pracy, umieszczonych wzdłuż ściany hali produkcyjnej. Dodatkową zaletą rozwiązania jest możliwość zamontowania kilku suwnic wspornikowych na jednym torowisku, zamontowanym na ścianie hali oraz możliwość połączenia ich pracy z pracą innych maszyn i urządzeń.

Ze względu na konstrukcję suwnicy wspornikowej oraz umiejscowienie jej torowiska zastosowanie typu urządzenia powinno być uwzględniane już na etapie projektowania hali oraz jej wyposażenia. Zaplanowanie montażu suwnicy wspornikowej pozwoli uniknąć późniejszych modyfikacji parku maszynowego z obszaru dźwignic, jak również prac budowlanych związanych z budową torowiska.

Dobór suwnicy wspornikowej powinien bazować na czynnikach analogicznych do wyboru suwnicy pomostowej oraz żurawia warsztatowego. Należy wziąć pod uwagę zarówno prędkość jazdy suwnicy i prędkość podnoszenia, jak i wysokość podnoszenia oraz długość wspornika, na którym jest zamontowany wciągnik. Znaczenie ma również intensywność pracy suwnicy wspornikowej oraz zewnętrzne wymiary podnoszonych ładunków.

Sprawdź podobne produkty

Suwnice pomostowe natorowe jednodźwigarowe Suwnice pomostowe 
natorowe dwudźwigarowe
Suwnice pomostowe podwieszane