OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

Przedsiębiorstwo HAK prowadzi prace produkcyjne oraz świadczy usługi w zakresie budowy, montażu i remontu urządzeń dźwignicowych i ich wyposażenia.

Zakres działalności:

 • proejktowanie, produkcja oraz modernizacja jednostkowych urządzeń transportu bliskiego (UTB);
 • projekty, ekspertyzy i modernizacje torowisk UTB;
 • projektowanie i produkcja oprzyrządowania spawalniczego i montażowego do produkcji dużych konstrukcji stalowych;
 • ekspertyzy oraz doradztwo techniczne w zakresie rozwiązań transportu wewnątrzzakładowego;
 • dostosowywanie urządzeń transportu bliskiego do zgodności z wymaganiami zasadniczymi;
 • opiniowanie innowacyjności rozwiązań technicznych maszyn;
 • ekspertyzy techniczne dostyczące UTB;
 • projektowanie zaawansowanych rozwiązań z zakresu automatyzacji procesów produkcyjnych i magazynowych;
 • technologie inteligentnego sterowania urządzeniami i maszynami;
 • optymalizacja procesów pomocniczych w procesach zautomatyzowanych;
 • projektowanie oraz wdrażanie rozwiązań technicznych umożliwiających zaawansowane manipulowanie ładunkiem w procesach produkcji i magazynowania;
 • koordynacja działań w ramach platformy biznes - nauka.
OFERTA PRODUKTOWA OFERTA USŁUGOWA