MISJA I CELE 

Misją Przedsiębiorstwa HAK jest osiąganie wysokiej jakości wyrobów i usług oraz zagwarantowanie najwyższego poziomu ich bezpieczeństwa.

Realizujemy ją poprzez łączenie w pracy nad projektami wiedzy i doświadczenia profesjonalistów z wielu dziedzin nauki i techniki. Staramy się na bieżąco śledzić innowacje technologiczne oraz wdrażać je do naszych produktów. Do każdego z naszych klientów podchodzimy indywidualnie, dostosowując projekty indywidualnie do istniejących potrzeb. 

Jako producent urządzeń dźwignicowych mamy zarazem pełną świadomość tego, że mają one służyć człowiekowi i – przede wszystkim – pracować z człowiekiem. Priorytetem w naszych działaniach uczyniliśmy więc tworzenie rozwiązań bezpiecznych oraz spełniających wszystkie normy wymagane z uwagi na minimalizację zagrożenia ludzi.

Realizując misję, dążymy do celu Przedsiębiorstwa – stania się krajowym liderem w zakresie produkcji oraz dystrybucji urządzeń, usług i akcesoriów dźwignicowych. W tej drodze pomaga nam:

  • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych służących spełnieniu oczekiwań klienta,
  • zgodność naszych wyrobów z normami i wymaganiami bezpieczeństwa,
  • jakość, wydajność i niezawodność naszych produktów,
  • energooszczędność tworzonych przez nas rozwiązań,
  • ergonomiczność produktu oraz procesu jego powstawania,
  • nieustanne poszerzanie wiedzy i kształcenie specjalistów.