Zawód spawacz - życie z iskrą 
Cz. II. Praktyczna strona zawodu

 

Wcześniejszą publikację z tego cyklu poświęcono specyfice zawodu spawacza oraz drodze, jaka do niego prowadzi. Kontynuacją tematu będzie zapoznanie się z codziennością spawacza, czyli czynnościami, jakie wykonuje w pracy oraz związanymi z nimi zagrożeniami.  

Dzień powszedni spawacza

Codzienność spawacza to przede wszystkim samodzielna praca na stanowisku w bardzo różnych warunkach – na wielkich halach, w małych warsztatach, a często również na otwartym powietrzu i niekoniecznie na poziomie „ziemi” (praca na wysokościach) oraz przestrzennych pomieszczeniach. Spawacz musi umieć sam organizować i obsługiwać swoje stanowisko, a także właściwie przygotować powierzony mu sprzęt,  materiały oraz zadbać o nie. 

Podstawowym zadaniem w codziennej praktyce spawacza jest wykonywanie prac spawalniczych wg posiadanej specyfikacji (tzw. instrukcji WPS), przy użyciu określonej technologii spawania czy cięcia metalu.

Istotą jego pracy jest więc wykonanie konstrukcji  zgodne z dokumentacją techniczną – i dlatego musi również umieć czytać zarówno ją, jak i wszelkie instrukcje technologiczne czy rysunki konstrukcyjne. Jego zadaniem jest też stosowanie przewidzianych w dokumentacji konkretnych technologii spawania w określonej kolejności. Do niego należy również sprawdzenie efektów swojej pracy. Dla oceny powstałych połączeń, na porządku dziennym, jest więc stosowanie przyrządów kontrolno-pomiarowych – np. suwmiarek, spoinomierzy. Obowiązkiem spawacza jest również regularne zgłaszanie wszelkich niezgodności i awarii – zarówno w dokumentach, jak i sprzęcie czy materiałach.


Rys. 1. Proces spawania [1]

Rys. 2. Spawanie dźwigarów suwnicy [2]


Bezpieczeństwo przede wszystkim

Praca spawacza nie należy do najbezpieczniejszych, jednakże przy zachowaniu wszelkich zasad BHP nie stanowi żadnego zagrożenia i może dać wiele satysfakcji.

Podstawowe zagrożenia w pracy spawalniczej są pochodnymi używanych narzędzi, materiałów i technologii. Rozgrzane elementy, roztopiony metal, ostre krawędzie, ciągły kontakt z energią elektryczną i promieniowaniem ultrafioletowym, stałe narażenie na poparzenia iskrami, zatrucia gazami spawalniczymi czy też kontakt z dużym hałasem sięgającym nawet 81 dB stanowią duże zagrożenie dla osób wykonujących ten zawód. Wszelka nieostrożność może skończyć się różnego typu urazami, również trwałymi, takimi jak uszkodzenia wzroku, słuchu czy choroby płuc. Najtrudniejsze pod tym względem mogą być prace wykonywane  poza halami produkcyjnymi, które poza standardowymi zagrożeniami wiążą się np. z przebywaniem w nietypowych miejscach jak w piwnicach, tunelach, na morzu bądź na wysokościach.

Nieodzowną częścią pracy spawacza są więc czynności związane z zachowaniem bezpieczeństwa własnego i innych – należy do nich dbałość i stosowanie odzieży ochronnej, osłon, wentylacji, ścisłe przestrzeganie wszystkich zasad BHP, a nawet – udzielanie pomocy przedlekarskiej osobom tego potrzebującym w sytuacji wypadku przy pracy. 

Pracodawca i jego zadania

Zawód spawacza należy do zawodów szczególnie „wymagających” i niebezpiecznych, głównie ze względu na stałą styczność z wysoką temperaturą oraz szkodliwymi substancjami chemicznymi. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie swoim pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenie systematycznych szkoleń z tego zakresu. Ciąży na nim pełna odpowiedzialność za przekazanie pracownikom rzetelnych informacji o wszelkich zagrożeniach i działaniach ochronnych na takim stanowisku pracy. Powinien zadbać również o profilaktykę zdrowotną, dostarczając pracownikom środki ochrony indywidualnej – np. odzież i obuwie ochronne . Podstawowym dokumentem obowiązującym w tym przypadku jest Kodeks Pracy i zawarte w nim zasady BHP.

Poza przepisami Kodeksu Pracy oraz BHP, z których pracownik powinien zostać przeszkolony, konieczne jest również zapoznanie go z przepisami wewnętrznymi, które obowiązują na terenie danego zakładu pracy bądź budowy.

Literatura:

[1], [2] - Dokumentacja wewnętrzna Przedsiębiorstwa HAK