Home » Zabudowa urządzeń dźwignicowych na obiektach budowlanych

Zabudowa urządzeń dźwignicowych na obiektach budowlanych


 

Istotnym czynnikiem procesu realizacji inwestycji jest montaż urządzeń dźwignicowych na nowo budowanych lub istniejących obiektach. Od wykonawcy zadania oczekuje się realizacji w sposób zgodny z wymaganiami Klienta, a w szczególności Zasadami Bezpiecznego Wykonania. Dlatego w przygotowanie realizacji zaangażowana jest grupa specjalistów z działów projektowego, technologicznego, serwisu i BHP do opracowania Projektu Organizacji Montażu ( POM). (POM) zawiera  planowane zasoby sprzętowe, kadrowe, pomoce technologiczne oraz  część rysunkową.

Całość zamknięta jest w ramach czasowych uzgodnionych z Klientem w postaci harmonogramu.

Szczególnym przypadkiem złożonego montażu okazała się zabudowa suwnicy technologicznej dwudźwigarowej Q=12.5t, L=25m na obiekcie KGHM Polska Miedź S.A. Z uwagi na warunki realizacji i wymagania Klienta suwnicę zmontowano w  elementach zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym  projektem. Realizacja prac prowadzona była na  poziomach  0.0m, 18.5m oraz 32.0m. Do montażu wykorzystano żuraw samochodowy o udźwigu Q=120t, podnośnik koszowy o wys. podnoszenia hp=35m oraz  pracującą na torowisku suwnicę.

  

Elementy suwnicy transportowano pojedynczo przez tymczasowy otwór wykonany w ścianie obiektu oraz łuk transportowy hali na poziom 18.5m, a następnie, przy wykorzystaniu pomocniczej konstrukcji wsporczej, na poziom 32m. Masa najcięższego elementu, dźwigara z pomostem, wynosiła 10.5t. W pierwszej kolejności zmontowano czołownice, które odpowiednio zabezpieczono na torowisku. Następnie zmontowano dźwigary, wciągarkę oraz pozostałe elementy wyposażenia suwnicy. Prace prowadzono w obiekcie na ruchu w uciążliwych warunkach, przy występowaniu szkodliwych pyłów i gazów z zastosowaniem osobistej pełnej ochrony wymaganej w temperaturze otoczenia dochodzącej do 50ºC.