Zabudowa urządzeń dźwignicowych na obiektach budowlanych


 

Istotnym czynnikiem procesu realizacji inwestycji jest montaż urządzeń dźwignicowych na nowo budowanych lub istniejących obiektach. Od wykonawcy zadania oczekuje się realizacji w sposób zgodny z wymaganiami Klienta, a w szczególności Zasadami Bezpiecznego Wykonania. Dlatego w przygotowanie realizacji zaangażowana jest grupa specjalistów z działów projektowego, technologicznego, serwisu i BHP do opracowania Projektu Organizacji Montażu ( POM). (POM) zawiera  planowane zasoby sprzętowe, kadrowe, pomoce technologiczne oraz  część rysunkową.

Całość zamknięta jest w ramach czasowych uzgodnionych z Klientem w postaci harmonogramu.

Szczególnym przypadkiem złożonego montażu okazała się zabudowa suwnicy technologicznej dwudźwigarowej Q=12.5t, L=25m na obiekcie KGHM Polska Miedź S.A. Z uwagi na warunki realizacji i wymagania Klienta suwnicę zmontowano w  elementach zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym  projektem. Realizacja prac prowadzona była na  poziomach  0.0m, 18.5m oraz 32.0m. Do montażu wykorzystano żuraw samochodowy o udźwigu Q=120t, podnośnik koszowy o wys. podnoszenia hp=35m oraz  pracującą na torowisku suwnicę.

  

Elementy suwnicy transportowano pojedynczo przez tymczasowy otwór wykonany w ścianie obiektu oraz łuk transportowy hali na poziom 18.5m, a następnie, przy wykorzystaniu pomocniczej konstrukcji wsporczej, na poziom 32m. Masa najcięższego elementu, dźwigara z pomostem, wynosiła 10.5t. W pierwszej kolejności zmontowano czołownice, które odpowiednio zabezpieczono na torowisku. Następnie zmontowano dźwigary, wciągarkę oraz pozostałe elementy wyposażenia suwnicy. Prace prowadzono w obiekcie na ruchu w uciążliwych warunkach, przy występowaniu szkodliwych pyłów i gazów z zastosowaniem osobistej pełnej ochrony wymaganej w temperaturze otoczenia dochodzącej do 50ºC.