Transport - każdemu bliski
Cz. V. Trawersy z różną ilością punktów zaczepienia ładunku

 

Trawersa jest urządzeniem z zakresu transportu bliskiego używanym jako element pośredniczący pomiędzy hakiem dźwignicy a podnoszonym i przenoszonym ładunkiem. Rozwiązanie to stosowane jest powszechnie w przypadkach, kiedy podnoszony element wymaga zastosowania przynajmniej dwóch punktów zaczepienia, a ich rozstaw uniemożliwia zastosowanie zawiesi wielocięgnowych.

Najprostsze modele trawers wyposażone są w dwa punkty mocujące ładunek, umieszczone na końcach poziomej stalowej belki – w stałym rozstawie bądź w systemie przesuwnym, umożliwiającym swobodną regulację rozstawu punktów zaczepienia. W niektórych przypadkach, a szczególnie w jednostkowych, dedykowanych rozwiązaniach, konstrukcje trawers przewidują różną ilość oraz układ punktów mocujących ładunek na belce. Sposób ten uzależniony jest od parametrów ładunku, do którego podnoszenia i przenoszenia przeznaczona jest dana trawersa, takich jak wielkość, kształt, struktura, a także – obecność, ilość oraz rozmieszczenie punktów, za które może być zaczepiony na trawersie. Wszystkie te elementy są brane pod uwagę w procesie projektowania oraz wykonania konstrukcji trawersy.

Poniżej przedstawiono kilka aplikacji trawers, stanowiących przykłady przystosowania konstrukcji trawersy do potrzeb oraz możliwości podwieszenia konkretnych ładunków. Niektóre z nich stanowią rozwiązania standardowe, inne są jednostkowymi, przygotowanymi z myślą o konkretnych środowiskach pracy. 


Rys. 2. Trawersa do worków typu Big-Bag [1] 

Rys. 2. Trawersa sześcioramienna [2]


Trawersa z 4 punktami zaczepienia

Worki Big-Bag są wszechstronnie używanym opakowaniem wielopojemnościowym, stosowanym głównie do transportowania oraz magazynowania substancji sypkich, np. piasku. Wyposażone są w standardzie w 4 uchwyty narożnikowe, służące jako punkty zaczepienia podczas transportowania. Trawersa przeznaczona do przenoszenia Big-Bag’ów ma konstrukcję czteroramienną, z punktem zaczepienia na końcu każdego z ramion, przy czym jej rozpiętość odpowiada standardowemu rozmieszczeniu uchwytów w workach typu Big-Bag. W wersji przedstawionej na zdjęciu wykonano ją w konstrukcji tzw. „wypiętrzonej”, która pozwala zminimalizować przestrzeń potrzebną na jej eksploatację. 

Trawersa z 6 punktami zaczepienia

Przykładem trawersy z większą ilością punktów zaczepienia ładunku jest trawersa sześcioramienna, zakończona sześcioma hakami z uchem. Urządzenie (rys. 2) współpracuje z zawiesiami służącymi do przenoszenia stalowych kręgów.Trawersa z 8 punktami zaczepieniaTrawersą przystosowaną do konkretnego rodzaju ładunku jest trawersa o konstrukcji na planie prostokąta, wyposażona w 8 punktów zaczepienia, przeznaczona do transportu stropów typu filigran.

Stropy filigran składają się z cienkich płyt betonowych z zatopionym w nich zbrojeniem dolnym, w którym umieszczono dźwigary kratowe wystające ponad powierzchnię płyty. Wystające elementy zbrojenia są w tym przypadku używane w funkcji uchwytów, za które mocowany jest ładunek. W przedstawionym na rys. 3 urządzeniu zastosowano również obustronną regulację rozstawu długości trawersy, pozwalającą na przystosowanie urządzenia do płyt filigran różnej wielkości. 


Rys. 3. Trawersa do stropów filigran [3]


Rys. 4. Trawersa
do transportu blach [4]


Trawersa z 10 punktami zaczepienia

Transport dużych arkuszy blachy, ze względu na ich kształt oraz grubość wymaga, zastosowania urządzeń dedykowanych. W takich przypadkach stosuje się najczęściej trawersy wyposażone w zawiesia zakończone uchwytami do pionowego oraz poziomego przenoszenia blach. W rozwiązaniu przedstawionym na rys. 4 trawersę o takim przeznaczeniu wyposażono w 10 punktów zaczepienia – 4 z uchwytami do pionowego, a 5 z uchwytami do poziomego przenoszenia ładunku.

Trawersa z 16 punktami zaczepienia

Trawersą, w której zastosowano większą niż standardowa ilość punktów zaczepienia ładunku jest dedykowana trawersa o długości ponad 4 m, wyposażona w 16 stalowych haków specjalnych (rys. 5). Haki zostały rozmieszczone w równej ilości i równych odstępach po obu stronach belki. Konstrukcja ta  umożliwia zminimalizowanie wahań ładunku, a tym samym zwiększenie jego stabilności podczas transportu.  Ilość punktów zaczepienia to jeden z elementów dostosowania urządzenia do przenoszenia konkretnych typów ładunków. Parametry przenoszonych elementów są czynnikiem, który decyduje również o kształcie punktów zaczepienia na wyposażeniu trawersy – ten aspekt zostanie omówiony w kolejnej publikacji.


Rys. 5. Trawersa z 16 hakami [5]


Rys. 6. Trawersa
z 16 hakami [6]


Zapraszamy do lektury!

Literatura:

[1] – [6] Dokumentacja wewnętrzna Przedsiębiorstwa HAK