Specjalistyczne rozwiązania dźwignicowe
Cz. I. Transport kręgów i zwojów

Stalowa tasma bądź drut są materiałem stosowanym w procesach produkcyjnych wielu branż przemysłu. Transport kręgów stał się w nich etapem wymagającym zastosowania specjalistycznych rozwiązań, stawiających na bezpieczeństwo pracy oraz maksymalizację wydajności.  

Rozwiązania tego typu znajdziemy tak wśród urządzeń obsługujących transport poziomy (platformy transportowe, wózki podnośnikowe), jak i wśród urządzeń podnoszących, takich jak suwnice czy żurawie, wyposażone w odpowiednie manipulatory oraz uchwyty transportowe. Dostępne na rynku urządzenia standardowe pozwalają zaspokoić potrzeby transportowe w tym zakresie jedynie na mniejszą skalę, w rzadko wykonywanych operacjach oraz na niedużych udźwigach. Transport kręgów, który stanowi istotną część procesu oraz obsługuje duże masy wymaga zastosowania rozwiązań dedykowanych. Projektowane platformy czy suwnice mogą uwzględniać parametry ładunku oraz elementy infrastruktury zakładowej, dopasowując projekt ściśle do wymagań zamawiającego. 

Platformy i wozy do transportu kręgów

Platformy do transportu kręgów, obsługujące przemieszczanie poziome, to urządzenia wykonywane głównie w wersji samojezdnej lub szynowej. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z platformami zasilanymi najczęściej z akumulatora oraz sterowanymi z radia lub kasety, które pozwalają na wykonywanie szeregu cykli pracy z możliwością swobodnego poruszania się oraz  zmiany kierunku jazdy. Sprawdzą się przede wszystkim tam, gdzie transportem muszą być objęte różne miejsca hali, bez możliwości zastosowania torowiska. 

Innowacyjnym produktem z tego zakresu jest samojezdna platforma transportowa zasilania indukcyjnie, z zastosowaniem prostoliniowej pętli indukcyjnej, osadzonej w posadzce hali.  Platforma prowadzi się samoczynnie nad pętlą indukcyjną, a w przypadku chwilowej utraty zasięgu, system zasilania wyposażony w kondensatory, naprowadza pojazd z powrotem nad linię zasilającą. Powierzchnię ładunkową platformy dostosowano ściśle do potrzeb technologicznych, wyposażając ją w trzy pryzmy (łoża) do posadowienia ładunku, wyłożone okładziną z blachy aluminiowej. Pryzmy umożliwiają jednoczesny, stabilny transport trzech kręgów blachy o różnych rozmiarach. Sterowanie jazdą urządzenia odbywa się z kasety sterowniczej - zdalnej bądź połączonej z platformą kablowo. W projekcie uwzględniono również szereg zabezpieczeń - sygnalizację świetlną i dźwiękową, czujniki ultradźwiękowe wykrywające ruch, powodujące automatyczne zatrzymanie platformy po wykryciu dużych obiektów, znajdujących się na jej trasie. 


Rys.1. Platforma transportowa zasilana indukcyjnie
do transportu kręgów stalowych
(wykonanie dla udźwigu 40 ton)

Zdj. 1. Platforma transportowa zasilana indukcyjnie
do transportu kręgów stalowych
(wykonanie dla udźwigu 40 ton)


Innym rozwiązaniem z obszaru platform do transportu kręgów są platformy szynowe, zasilane najczęściej z zastosowaniem szynoprzewodu prowadzonego wzdłuż torowiska. Zapewniają ciągłą obsługę procesów transportowych bez konieczności ładowania akumulatorów, a sprawdzą się przede wszystkim tam, gdzie transport przebiega prostoliniowo, np. pomiędzy dwoma stanowiskami, oraz tam, gdzie istnieje możliwość zamontowania torowiska. 

Jednym z przykładów takiego rozwiązania jest platforma szynowa do transportu kręgów stali z opcją podnoszenia ładunku na określoną wysokość. Powierzchnia ładunkowa urządzenia została zaprojektowana i wykonana w formie pryzmy stabilizującej ładunek podczas transportu i podnoszenia. Urządzenie, zasilane prowadnikiem kablowym, porusza się po torowisku zamocowanym bezpośrednio do posadzki, a sterowanie jego pracą odbywa się z szafy sterowniczej osadzonej na końcu torowiska, z możliwością przywoływania i odwoływania wozu z jego przeciwległych końców. Powierzchnia ładunkowa platformy do kręgów osadzona została na mechanizmie unoszącym, pozwalającym podniesienie ładunku na określoną wysokość. 


FILM: Platforma szynowa do kręgów
(wykonanie dla udźwigu 10 ton)


Transport kręgów może być obsługiwany przez platformy transportowe różnych typów, zarówno platformy szynowe, jak i platformy samojezdne. Każdy z projektów może być dostosowany do wymagań zamawiającego, z uwzględnieniem infrastruktury zakładowej oraz potrzeb technologicznych. 

Suwnice do transportu kręgów 

Rozwiązaniem umożliwiającym obsługę transportu poziomego i pionowego, często na terenie całych hal przemysłowych bądź magazynów, są suwnice do transportu kręgów. Wykonywane są najczęściej dla zakładów przemysłowych bądź magazynów, w których transport kręgów i zwojów odbywa się w trybie ciągłym i wymaga wydajnego, ekonomicznego i sprawnego rozwiązania.

Konstrukcja suwnic do transportu kręgów i zwojów najczęściej bazuje na konstrukcji układnic bądź suwnic kolumnowych. Charakteryzuje je obecność sztywno prowadzonej kolumny wyposażonej w manipulator do podejmowania i podtrzymania kręgu podczas transportu. Kolumna jest umieszczona na wózku przemieszczającym się wzdłuż dźwigarów suwnicy, a sam manipulator wyposażony we wciągarkę, pozwalającą na podnoszenie ładunków na pożądaną wysokość. Tego typu rozwiązanie doskonale sprawdzi się w wielopoziomowych magazynach, przy załadunku i rozładunku, a także tam, gdzie konieczne jest manipulowanie kręgami podczas procesów produkcji czy montażu. Tego typu suwnice wykonywane mogą być zarówno do mniejszych udźwigów, przeznaczonych np. do transportu zwojów drutu, jaki i do udźwigów większych kręgów stali bądź zwojów blachy o różnej grubości. 


FILM: Suwnica kolumnowa do kręgów
(wykonanie dla udźwigu 20 ton)

FILM: Suwnica kolumnowa do kręgów i zwojów
(wykonanie dla udźwigu 800kg)

 

Instalacja suwnicy kolumnowej do transportu kręgów, podobnie zresztą jak zastosowanie platformy transportowej szynowej bądź indukcyjnej, wymaga dość zaawansowanych przygotowań już na etapie budowy zakładu, bądź zmian w konstrukcji hali czy magazynu. W sytuacjach, w których transport kręgów i zwojów odbywa się sporadycznie i nie stanowi podstawy prowadzonych procesów, stosuje się rozwiązania mniejsze - nie wymagające dużych modyfikacji w infrastrukturze, a nawet - pozwalające wykorzystać już dostępne środki transportowe. 

Wózki podnośnikowe do kręgów

Rozwiązaniami o pewnym zakresie możliwości, dostosowanymi do użycia w każdym zakładzie, są m.in. wózki podnośnikowe do kręgów - specjalistyczne wózki podnośnikowe HAK, stanowiące szybki sposób na zwiększenie wydajności technologicznej oraz poprawienie bezpieczeństwa pracy. Specjalizacja techniczna, zaimplementowana do standardowych modeli wózków magazynowych podnośnikowych z napędem ręcznym lub elektrycznym, pozwoliła uzyskać kompleksowe narzędzie zapewniające pochwyt oraz bezpieczny transport określonych ładunków - w tym przypadku kręgów oraz zwojów.

Wózki do kręgów to urządzenia bezpieczne w stosowaniu, wyposażone w sygnalizację dźwiękową i świetlną, a także czujniki wykrywające przeszkody na trasie oraz awaryjne przyciski STOP, pozwalające zatrzymać maszynę w dowolnym momencie. Przemyślana konstrukcja wózków przekłada się na ekonomiczność pracy oraz prostotę obsługi. Komponenty elektryczne wysokiej jakości, często w postaci wymiennych akumulatorów pozwalają zmaksymalizować czas pracy wózka. Sterowanie odbywa się, w zależności od stopnia skomplikowania operacji oraz oczekiwań zamawiającego, z zastosowaniem joisticka, prostego w obsłudze panelu, a nawet automatycznie. 


FILM: Wózek podnośnikowy do kręgów
(wykonanie dla udźwigu 1,5t)

FILM: Wózek podnośnikowy do kręgów
(wykonanie dla udźwigu 1,5t)

Uchwyty do kręgów

Dostępne możliwości projektowania pozwalają również na dostosowanie do potrzeb transportowych już istniejących rozwiązań oraz urządzeń, takich jak suwnice, platformy transportowe, żurawiki czy nawet standardowe wózki widłowe. Dla różnych urządzeń projektuje się i wykonuje różnego typu pozycjonery ładunku bądź specjalistyczne uchwyty, które pozwalają na transport ładunków o określonych gabarytach. 

Przykładem tego typu rozwiązań są specjalistyczne uchwyty do kręgów oraz uchwyty do zwojów, przystosowane do używania jako wyposażenie dźwignicy bądź wózka widłowego. Nadają się do mniejszych udźwigów, lecz bez problemu radzą sobie z doraźnymi potrzebami transportowymi, magazynowymi bądź załadunkowymi. 


FILM: Uchwyt widłowy do kręgów
(wykonanie dla udźwigu 2t)

FILM: Uchwyt widłowy do kręgów
(wykonanie dla udźwigu 2t)

 


Uchwyt do kręgów
(wykonanie dla nosności 25t)

Uchwyt do kręgów
(wykonanie dla nośności 4,5t)

Uchwyt do zwojów
(wykonanie dla nośności 5t)

Uchwyt do zwojów 
(wykonanie dla nośności 3,5t)

 
Żródło ilustracji: Zdjęcia i filmy - dokumentacja wewnętrzna Przedsiębiorstwa HAK Sp. z o.o.