Transport - każdemu bliski
Cz. VIII. Rozwiązania do przechowywania i transportu trawers

 

Projekt trawersy często obejmuje również stojak przeznaczony do jej składowania oraz transportu.  Ma konstrukcję przystosowaną do konkretnej trawersy oraz elementy pozwalające na jej składowanie oraz czasem bezpieczne przemieszczanie. Stojaki do trawers są często konstrukcjami mobilnymi, co umożliwia ich przemieszczanie na terenie hali produkcyjnej zależnie od istniejących potrzeb. Rozwiązanie stosowane jest przede wszystkim tam, gdzie trawersa nie jest używana w trybie ciągłym. 

Stojak mobilny

Przykładem realizacji uwzględniającej odpowiednie przechowywanie jest trawersa do podnoszenia i transportu dachów autobusów. Trawersa ma udźwig 1 tony, wykonana została z dwuteownika o długości 8 metrów, jest wyposażona w dwa punkty zaczepienia na haku oraz dwa haki przestawne do zaczepienia ładunku. Zaprojektowany wraz z trawersą stojak wyposażono w zestawy kołowe skrętne. Rozwiązanie umożliwia składowanie oraz transport trawersy.  


Rys. 1. Trawersa do podnoszenia i transportu dachów autobusów
wraz z mobilnym stojakiem


Stojak kotwiony do podłoża

Przykładem konstrukcji umożliwiającej przechowywanie trawersy jest kotwiony do podłoża stojak, służący do składowania trawersy do kręgów blach.


Rys. 2. Trawersa do zwojów blach

Rys. 3. Stojak do trawersy do zwojów blach


Leżak do trawersy

Nieco innym rozwiązaniem jest tzw. „leżak do trawersy”, zaprojektowany i wykonany w zestawie z trawersą do przenoszenia i transportowania zwojów. Leżak składa się z czterech wykonanych ze stali elementów zakotwionych w podłożu w odpowiedniej konfiguracji. Przystosowany jest do stosowania na zewnątrz hali.


Rys. 4. Trawersa z przestawnymi czopami

Rys. 5. Stojak do trawersy z przestawnymi czopami


Stojak do trawersy na konstrukcji hali

Innym rozwiązaniem jest stojak do trawersy zamocowany na odpowiedniej wysokości na konstrukcji hali. Pozwala na odłożenie trawersy na czas jej bezczynności, również z zawiesiami.  Taką konstrukcję zastosowano w przypadku trawersy do podnoszenia i transportu stojana generatora o udźwigu 440 ton. Trawersa współpracuje na co dzień z ciężkimi zawiesiami wykonanymi z bardzo grubej i sztywnej liny stalowej. Możliwość składowania urządzenia na wysokości jego pracy minimalizuje wysiłek związany ze zdejmowaniem i zakładaniem zawiesi.


Rys. 6. Trawersa do generatorów, składowana w stojaku konstrukcji hali


Inne rozwiązania

Jeszcze inne rozwiązanie zastosowano w przypadku trawers służących do obsługi wanien cynkowniczych. W ich konstrukcji uwzględniono elementy, które pozwalają na swobodne ułożenie trawers w jeden stos. Jest to przydatne przede wszystkim w ich transporcie, odbywającym się z zastosowaniem wozów międzynawowych, również przystosowanych do przewożenia tego typu ładunku. 


Rys. 7. Trawersy do obsługi kadzi cynkowniczych, 
przystosowane do składowania w stosie

Literatura:
1 – 7 Dokumentacja Przedsiębiorstwa HAK