Transport - każdemu bliski
Cz. III. Konstrukcja i wykonanie trawersy - uwarunkowania

 

Trawersy, czyli urządzenia chwytne używane w transporcie bliskim jako osprzęt innych urządzeń dźwignicowych, takich jak suwnice czy żurawie, muszą sprostać różnym zadaniom związanym z podnoszeniem i przenoszeniem ładunków. Stanowią tym samym sprzęt dedykowany, przygotowywany z uwzględnieniem warunków ich docelowej pracy.  

Projekty wszelkiego sprzętu dźwignicowego stosowanego w transporcie bliskim muszą uwzględniać szereg czynników istotnych dla ich przeznaczenia, z wyszczególnieniem parametrów ładunku  oraz warunków docelowego środowiska pracy. Dotyczy to również trawers – w ich projektowaniu bierze się pod uwagę te czynniki, które bezpośrednio przekładają się na parametry samego urządzenia.

W tej oraz kolejnych częściach cyklu zaprezentujemy szereg aplikacji trawers, które obrazują zależności pomiędzy warunkami ich pracy oraz ich parametrami technicznymi. 

Wśród czynników mających wpływ na wykonanie trawersy można wymienić:

  • parametry ładunku podczepianego do trawersy (kształt, waga, struktura, rodzaj materiału, z jakiego został wykonany, ilość oraz rodzaj punktów zaczepienia, odległość pomiędzy punktami zaczepienia), a także potencjalna zmienność tych czynników w przypadku ładunków dla tej samej trawersy;
  • parametry środowiska pracy trawersy (temperatura i wilgotność, korozyjność środowiska); 
  • parametry urządzenia podstawowego dla trawersy (suwnicy, żurawia itp.)

Czynniki te mają wpływ na następujące parametry trawers:

  • materiał, z którego wykonane jest urządzenie oraz jego powłoka;
  • udźwig, czyli maksymalne obciążenie robocze (DOR) urządzenia;
  • kształt urządzenia;
  • ilość oraz rozstaw punktów zaczepienia ładunku;
  • rodzaj punktów zaczepienia ładunku;
  • rodzaj punktów zaczepienia trawersy do urządzenia podstawowego;
  • tryb pracy trawersy.

W kolejnych publikacjach zaprezentujemy różne realizacje trawers specjalistycznych, przygotowanych z uwzględnieniem wymienionych czynników. 


 

Rys. 1. Przykład trawersy [1]

Literatura:

[1] Dokumentacja wewnetrzna Przedsiębiorstwa Hak