Transport - każdemu bliski
Cz. VII. Trawersy o różnej konstrukcji zawieszenia na haku dźwignicy

 


Poprzednia część publikacji na temat trawers dotyczyła kształtów cięgien oraz ich uzależnienia od parametrów przenoszonego ładunku. Kolejna poświęcona została prezentacji tych aspektów konstrukcji trawers, które powiązane są ze sposobem, w jaki będzie mocowana na dźwignicy.

Ze względu na funkcję trawers w ich konstrukcji zazwyczaj przewiduje się element bądź elementy zaczepowe służące do zintegrowania trawersy z dźwignicą – suwnicą, żurawiem, bramką warsztatową – z którą będzie stosowana w praktyce. Ich ilość oraz kształt zależne są od budowy zarówno urządzenia dźwignicowego, jak samej trawersy.

Trawersy do współpracy z hakiem jednorożnym

Standardowe, najprostsze modele trawers wyposażone są w pojedynczy zaczep umieszczony w punkcie środka ciężkości osprzętu. Zaczep ten ma najczęściej kształt ucha o wielkości pozwalającej zawiesić trawersę bezpośrednio na haku (rys. 1, rys. 2).


Rys. 1. Trawersa do bezpośredniej współpracy
z hakiem jednorożnym [1]

Rys. 2. Trawersa do bezpośredniej współpracy
z hakiem jednorożnym
 [2]


Trawersy tego typu mogą być zawieszane na haku dźwignicy również za pośrednictwem szakli (rys. 3, rys. 4). Zastosowanie takiego rozwiązania pozwala zintegrować trawersę z hakami o różnym rozmiarze, przede wszystkim wtedy, gdy grubość haka nie pozwala na umieszczenie go bezpośrednio w zawieszeniu umieszczonym na trawersie.


Rys. 3. Trawersa zawieszana na haku przy użyciu szakli [3]

Rys. 4. Trawersa zawieszana na haku przy użyciu szakli [4]


Konstrukcja trawersy wymaga w niektórych przypadkach wyposażenia jej w dwa lub więcej punktów zawieszenia na haku dźwignicy. Trawersę łączy się wówczas z dźwignicą za pośrednictwem zawiesi, najczęściej łańcuchowych, stosując przy tym ogniwa zbiorcze (rys. 5, rys. 6).


Rys. 5. Trawersa zawieszana za pośrednictwem
zawiesi łańcuchowych oraz ogniwa zbiorczego [5]

Rys. 6. Trawersa zawieszana za pośrednictwem 
zawiesi łańcuchowych oraz ogniwa zbiorczego [6]


W niektórych przypadkach konstrukcja trawersy przewiduje również możliwość zastosowania zawiesia pasowego (rys. 7). 


Rys. 7. Trawersa zaiweszana przy użyciu
zawiesia pasowego 


Trawersy do współpracy z hakiem dwurożnym

Inną konstrukcję mają trawersy przeznaczone do współpracy z dźwignicą z hakiem dwurożnym – wyposażone są w zawieszenie pozwalające na zawieszenie na haku (rys. 8, rys. 9).


Rys. 8. Trawersa przystosowana do wpsółpracy
z hakiem dwurożnym [8]

Rys. 9. Trawersa przystosowana do wpsółpracy 
z hakiem dwurożnym [9]


Trawersy do współpracy z wózkiem widłowym

Odrębną grupę trawers stanowi osprzęt przystosowany do współpracy z wózkami widłowymi – wyłącznie bądź jako alternatywa do dźwignic. Konstrukcja tego rodzaju trawers przewiduje możliwość bezpiecznego i stabilnego zamocowania ich na widłach wózka (rys. 10, rys. 11). 


Rys. 10. Trawersa przystosowana do współpracy 
z wózkiem widłowym [10]


Rys. 11. Trawersa przystosowana do współpracy 
z wózkiem widłowym [11]


Trawersy do współpracy z dwoma dźwignicami (hakami)

Szczególnym przypadkiem, który ma wpływ na konstrukcję punktów zamocowania trawersy na dźwignicy, jest konieczność użycia dwóch dźwignic, np. dwóch suwnic pracujących w tandemie, lub dwóch wciągników. Zdarza się to np. w przypadku ładunków cięższych niż udźwig jednej dźwignicy bądź jednego wciągnika i wymaga zastosowania trawersy o dwóch punktach zaczepienia. 


Rys. 12. Trawersa do współpracy z dwiema dźwignicami [12]


W kolejnej publikacji tego cyklu zaprezentowane zostaną trawersy o różnym udźwigu, obrazujące elementy konstrukcyjne związane z wytrzymałością tego osprzętu dźwignicowego.

Zapraszamy do lektury.

Literatura:

[1] – [12] Dokumentacja wewnętrzna Przedsiębiorstwa HAK