Transport - każdemu bliski
Cz. II.

 

W poprzedniej części artykułu zawarliśmy krótkie wprowadzenie w branżę transportu ze szczególnym uwzględnieniem transportu bliskiego oraz urządzeń dźwignicowych. Kontynuując ten temat, poruszymy kwestię konkretnych urządzeń – trawers – oraz czynników, które zapewniają ich odpowiednią eksploatację.  

Prace związane z podnoszeniem oraz transportem wymagają precyzji i odpowiedzialności. Nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów w tym zakresie nie tylko powoduje zagrożenie bezpieczeństwa obsługujących, lecz również przyczynia się do uszkodzeń często drogich elementów i ponoszenia znacznych, niepotrzebnych kosztów. 

Z takich uwarunkowań wynika konieczność: 

doboru odpowiedniego zawiesia,
właściwego wykonania zawiesia, 
właściwej eksploatacji, konserwacji i jego nadzoru. 

Zachowanie prawidłowych proporcji pomiędzy tymi trzema czynnikami gwarantuje spełnienie wymagań stawianych trawersom oraz osiągnięcie maksymalnej wydajności przy minimalnych kosztach. 

Trawersy – zastosowanie i konstrukcja

Trawersy to belki nośne o parametrach i kształcie dostosowanym do ładunków, które mają być przenoszone przy ich użyciu. Używa się ich przede wszystkim tam, gdzie przenoszony ładunek wymaga podwieszenia o takim rozstawie, który uniemożliwia zastosowanie tradycyjnych zawiesi wielocięgnowych [1]. Urządzenia te eksploatowane są w zróżnicowanych warunkach środowiskowych, m.in. w przemyśle energetycznym, metalowym czy budowlanym, gdzie stosuje się je do  transportu: 

ładunków niewygodnych pod względem kształtu i wymiarów,
cienkich i długich prętów lub blach, których ugięcie można zmniejszyć przez podwieszenie w kilku miejscach,
ładunków o masie przekraczającej udźwig jednej dźwignicy,
większej ilości ładunków o masie mniejszej od udźwigu dźwignicy,
innych rozwiązań wg specjalnych uwarunkowań.

W celu umożliwienia przenoszenia ładunków o różnych wymiarach, trawersy podwiesza się np. na hakach dźwignicy oraz wyposaża w różne akcesoria, takie jak uchwyty, haki lub zawiesia
w wersjach stałych bądź regulowanych. Wykonuje się również trawersy do specjalnych zastosowań, np. do przenoszenia stropów.

Użycie trawers znacząco usprawnia pracę oraz czyni ją bardzo efektywną. Ich zastosowanie powala całkowicie wyeliminować siły poziome, dzięki czemu unika się ściskania ładunków, a szerokie rozstawienie uchwytów lub haków podtrzymujących ładunek zapewnia jego równowagę. Takie rozwiązanie umożliwia również pracę bez stosowania długich cięgien, co w praktyce oznacza uniknięcie dużych kątów rozwarcia, a więc ułatwia pracę z ładunkami o dużym rozstawie punktów podwieszenia. Pionowe ustawienie cięgien istotnie ułatwia też zakładanie i zdejmowanie haków.


Rys. 1. Trawersa.
(Źródło: Dokumentacja wewnętrzna Przedsiębiorstwa HAK) 

Rys. 2. Trawersa automatyczna DOR=1,5t.
(Źródło: Dokumentacja wewnętrzna Przedsiębiorstwa HAK)


Bezpieczeństwo użytkowania trawers

Bezpieczeństwo użytkowania urządzenia należy zapewnić poprzez przestrzeganie wymogów zawartych w Dyrektywie Maszynowej 2006/42/WE i w normach z nią zharmonizowanych,
a w szczególności przez przeprowadzenie wymaganej przez tę Dyrektywę analizy ryzyka i jego minimalizacji [2]. Prawidłowe funkcjonowanie urządzeń jest elementem bardzo istotnym w różnych branżach przemysłowych, a w szczególności tam, gdzie ich obsługą zajmują się ludzie. 

Istotną dla prawidłowej pracy urządzenia oraz bezpieczeństwa ludzi kwestią jest precyzyjny dobór trawersy z uwzględnieniem parametrów jej docelowego ładunku, czyli przede wszystkim jego kształtu, ciężaru, ilości punktów zaczepienia oraz ich układu. Aby być pewnym wytrzymałości trawersy stosuje się m.in. określenie granicznego stanu użytkowania dla każdego jej elementu – jego przekroczenie stanowi zagrożenie dla całej konstrukcji oraz bezpieczeństwa obsługujących [3].

W kolejnej części publikacji przedstawimy konkretne realizacje trawers.

Zapraszamy do lektury.

Bibliografia:

[1] http://pl.wikipedia.org/wiki/Trawers_(konstrukcja)
[2] Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Centrum Badawczo-Rozwojowe: „Opis prac innowacyjnych (badawczych i rozwojowych) zrealizowanych przez Przedsiębiorstwo HAK Sp.  z o o. z siedzibą we Wrocławiu w 2012 roku, część 1”.
[3] Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Centrum Badawczo-Rozwojowe: „Opis prac innowacyjnych (badawczych i rozwojowych) zrealizowanych przez Przedsiębiorstwo HAK Sp.  z o o. z siedzibą we Wrocławiu w 2012 roku, część 1”.