Torowiska dźwignic
Cz. III. Rozwiązania konstrukcyjne – różne rodzaje zamocowania szyny

 

Oprócz wymienionych w II części artykułu decyzji jakie musi podjąć każdy projektant, przy projektowaniu torowisk dźwignic, uwzględniającej sposób podparcia szyny,  musi on zdecydować o rodzaju jej zamocowania: sztywnym czy przesuwnym twardym, czy też  przesuwnym sprężystym.

Zamocowanie sztywne

Zamocowanie sztywne charakteryzuje się nieruchomym przytwierdzeniem szyny do jej podłoża najczęściej poprzez jej przyspawanie. W czasach kiedy nie znano, nie stosowano tak szeroko technik spawania, mocowanie belek do szyny podsuwnicowej odbywało się poprzez przynitowanie stopy szyny do jej górnej powierzchni, stąd taki, a nie inny kształt powszechnie stosowanych szyn typu A wg DIN czy typu SD wg PN.

Szczególnym rozwiązaniem sztywnego mocowania szyn, powszechnie stosowanym, jest przyspawanie stalowego kęsa o przekroju prostokątnym do stalowej belki poddźwignicowej.

Rozwiązanie sztywnego mocowania szyn zaleca się stosować w przypadkach małych nacisków kół jezdnych dźwignic i małej grupy natężenia ich pracy, poniżej A4.

Zbyt duże obciążenia i częsta ich zmienność w przypadku sztywnego mocowania szyn bywa przyczyną wielu problemów związanych z eksploatacją torowiska.

Zamocowanie przesuwne twarde

Zamocowanie przesuwne twarde charakteryzuje się możliwością swobodnego przesuwania wzdłużnego szyn przy ograniczonych jej ruchach pionowych i bocznych.

Taką pracę szyny uzyskuje się poprzez mocowanie stopki szyny przy pomocy różnych rozwiązań konstrukcyjnych, w szczególności specjalnych dedykowanych klem usztywniających równocześnie boczne i pionowe położenie szyny, a w szczególności klem typu Gantrail.


Rys. 1. Zamocowanie przesuwne sztywne szyny [1]


Rozwiązanie przesuwnego mocowania szyn zapewnia swobodę wydłużania i kurczenia się szyny pod wpływem zmian temperatury otoczenia, a także jej rozwalcowywania. Nie jest ono odporne na wpływy dynamicznych sił pojawiających się przy pracy dźwignicy, które przenoszą się na szynę, jej mocowanie i podłoże. Nie zapobiegają również znanemu zjawisku: uderzeniowej fali czołowej, jakie pojawia się przy toczących się kołach po szynie, powodując wygięcie szyny w kształcie sinusoidy.


Rys. 2. Podczas jazdy dźwignic po torze powstaje
tzw. czołowa fala uderzeniowa, powodująca wygięcie szyny w kształcie sinusoidy [2]


Ta niedoskonałość tego systemu mocowania dyskwalifikuje go do stosowania do  dźwignic ciężkich i pracujących w dużej grupie natężenia pracy.

Zamocowanie przesuwne sprężyste

Zamocowanie przesuwne sprężyste charakteryzuje się elastycznym przesuwnym ułożeniem szyny na jej podłożu. Taki sposób mocowania szyny osiąga się poprzez zastosowanie specjalnych przekładek wibroizolacyjnych wkładanych pod stopę szyny oraz specjalnych klem przytrzymujących stopę szyny, np. system elastycznego mocowania szyn Gantrail.

Sprężyste przesuwne mocowanie szyn jest najkorzystniejszym sposobem ich mocowania do podłoża, eliminującym w maksymalnym stopniu szereg niekorzystnych zjawisk, jakie zachodzą podczas jazdy dźwignicy po torowisku. Ma korzystny wpływ nie tylko na samą konstrukcję podtorza, ale również pozytywnie wpływa na pracę samej dźwignicy.


Rys. 3. Zamocowanie przesuwne sprężyste szyny [3]


W następnej części publikacji opisany zostanie szczegółowo ten system, jego postać konstrukcyjna i zalety jego stosowania.

Zapraszamy do lektury!

Literatura:

[1] - [3] Dokumentacja wewnętrzna Przedsiębiorstwa HAK