Testy specjalistyczne elementów stalowych

Testy obciążeniowe urządzeń transportu bliskiego – suwnic, żurawi, trawers - stanowią standardowy warunek dopuszczenia większości urządzeń z tego obszaru do eksploatacji (określony przepisami dozoru technicznego). W dziedzinie konstrukcji stalowych przeprowadza się również szereg testów specjalistycznych oraz prób wytrzymałościowych, mających na celu sprawdzenie wytrzymałości pojedynczych elementów - w tym celu projektuje się i wykonuje jednostkowe stanowiska testowe, umozliwiające ich przeprowadzenie.

Przykładem tego rodzaju testów są badania wytrzymałości elementu pomocniczego do transportu wirników, ze szczególnym uwzględnieniem badania styku tej konstrukcji z generatorem. Dla przeprowadzenia testów zaprojektowano oraz zbudowano stanowisko do prób, w którym  zamodelowano sposób obciążenia analogiczny do obciążenia rzeczywistego.

Testowany element konstrukcji do transportu wirników  to element o masie ok. 4,8t, wykonany ze stali S355JR, 12 śrub przyłączeniowych M56 klasy 8.8. Badania praktyczne zostały poprzedzone wykonaniem teoretycznej analizau MES skrzynkowej konstrukcji elementu, przy czym obciążenia określono dla przypadku, w którym zespół wirnika wraz z testowanym elementem są podparte na obu końcach. 


Wizualizacja obliczeń obciążeń badanego elementu
Rys. Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o.


W celu prawidłowego i efektywnego przeprowadzenia testów zbudowano specjalistyczne stanowisko testowe (rys. 1.1), które umożliwia z jednej strony podparcie, a z drugiej – zamocowanie elementu konstrukcji z zastosowaniem wskazanych śrub.


Wózek podnośnikowy do transportu kręgów stalowych.
Fot. Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o.


Do przeprowadzenia prób użyto siłownika o udźwigu nominalnym 50t oraz średnicy cylindra 110mm. Próby przeprowadzono stopniowo zwiększając ciśnienie w siłowniku aż do ciśnienia 250 bar i odnotowując odległość pomiędzy podparciem stanowiska a dolną krawędzią elementu. 


Wysokość bez obciążenia
Fot. Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o.

Wysokość pod pełnym obciążeniem
Fot. Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o.

 
Po zwolnieniu obciążenia element wrócił do pierwotnej pozycji. Po próbach sprawdzono stan spawów oraz śrub gwintowanych, nie stwierdzając uszkodzeń.


Badania spawów po testach
Fot. Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o.