Suwnice
Cz. II. Rodzaje suwnic


Uwzględnienie opisanych w I części cyklu aspektów związanych z konstrukcją oraz funkcjonalnością suwnic pozwala na stworzenie ich wielowymiarowej nomenklatury. Różnice pomiędzy poszczególnymi urządzeniami dostrzegamy w obszarach:

1. KONSTRUKCJI SUWNICY I JEJ TOROWISKA:

 • suwnice bramowe – dźwigar nośny suwnicy oparty jest na podporach, wyposażonych w mechanizm jezdny i poruszających się po torowisku;
 • suwnice półbramowe – dźwigar nośny suwnicy z jednej strony oparty jest na podporze, a z drugiej na czołownicy;
 • suwnice pomostowe natorowe jednodźwigarowe i dwudźwigarowe – dźwigar nośny suwnicy oparty jest na czołownicach, wyposażonych w mechanizm jazdy oraz opartych na torowisku;
 • suwnice pomostowe podwieszane jednodźwigarowe i dwudźwigarowe – pomost suwnicy w formie estkady podwieszony jest do czołownic wyposażonych w zestawy kołowe oraz podwieszonych do torowiska;
 • suwnice wspornikowe (konsolowe) – pomost suwnicy jest jednostronnie zamocowany do pionowej czołownicy wyposażonej w mechanizm jazdy i umieszczonej na torowisku zamocowanym na ścianie hali.
   
Suwnica bramowa Przedsiębiorstwo HAK
Rys. 1. Suwnica bramowa. Fot. Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o.
Suwnica konsolowa Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o.
Rys. 2. Suwnica konsolowa. Fot. Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o.
Suwnica jednodźwigarowa Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o.
Rys. 3. Suwnica jednodźwigarowa.
Fot. Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o.
Suwnica dwudźwigarowa Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o.
Rys. 4. Suwnica dwudźwigarowa.
Fot. Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o. 


2. STEROWANIA SUWNICAMI:

 • suwnice ze sterowaniem ręcznym – ich ruchem kieruje operator z zastosowaniem kasety sterowniczej bądź pulpitu sterowniczego, komunikujących się z suwnicą za pośrednictwem fal radiowych;
 • suwnice półautomatyczne – wyposażone w układ sterujący, pozwalający na zaprogramowanie, a następnie samoczynną realizację przez urządzenie określonych sekwencji, takich jak np. pozycjonowanie ładunku;
 • suwnice automatyczne – działające całkowicie bez udziału operatora, realizujące wyłącznie zaprogramowany algorytm pracy.
Suwnica półautomatyczna Przedsiębiorstwo HAK
Rys. 5. Suwnica z systemem półautomatycznego
pozycjonowania ładunku 
Fot. Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o.
Suwnica automatyczna Przedsiębiorstwo HAK
Rys. 6. Układ dwóch suwnic czerpakowych w automatycznym 
systemie obsługi magazynu paliw alternatywnych.
Fot. Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o. 


3. PRZEZNACZENIA SUWNIC:

 • suwnice ogólnego zastosowania (hakowe) – przeznaczone do transportu ładunków przy użyciu uniwersalnych wymienialnych urządzeń chwytnych – trawers, zawiesi i innych, montowanych na hakach;
 • suwnice specjalizowane – wyposażone w zintegrowane urządzenia chwytne różnego typu;
 • suwnice procesowe (technologiczne) – suwnice w pełni przystosowane do wykonywania określonych procesów technologicznych.
Suwnica hakowa Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o.
Rys. 7. Suwnica hakowa.
Fot. Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o.
Suwnica technologiczna Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o.
Rys. 8. Suwnica technologiczna.
Fot. Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o.