Suwnice
Cz. III. Suwnice technologiczne do obsługi procesu produkcji elektrod grafitowych


Suwnice technologiczne, nazywane inaczej suwnicami procesowymi, są szeroką grupą urządzeń w pełni przystosowanych do wykonywania określonych czynności w procesie technologicznym. Suwnice technologiczne z tej grupy są wyposażone w zintegrowane z nimi aparatury bądź urządzenia chwytające, zaprojektowane oraz wykonane z uwzględnieniem specyfiki obsługiwanego etapu procesu produkcji. Dodatkową opcją wyposażenia w tego rodzaju dźwignicach są zaawansowane systemy pozwalające na pracę automatyczną, półautomatyczną, bądź umożliwiające bezkolizyjną współpracę kilku urządzeń.


Rys. 1. Suwnica technologiczna do obsługi procesu produkcji elektrod grafitowych.
Fot. Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o.

Rys. 2. Suwnica technologiczna do obsługi procesu produkcji elektrod grafitowych.
Fot. Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o.


Przykładem zaawansowanego rozwiązania z grupy suwnic specjalnych jest aplikacja zaprojektowana dla zakładów specjalizujących się w produkcji elektrod węglowych, stosowanych w łukowych piecach metalurgicznych. Wchodząca w jej skład suwnica dwudźwigarowa wyposażona została w aparaturę służącą do zasysania (usuwania) zanieczyszczeń pieca w procesie technologicznym.

Produkcja elektrod węglowych jest procesem charakterystycznym – cały cykl produkcyjny przebiega w 6 – 7 etapach, zależnie od rodzaju elektrod i trwa nawet do trzech miesięcy. Surowce, z których wytwarzane są elektrody, to głównie koks i dodatki, które podlegają rozdrabnianiu, mieszaniu oraz prasowaniu, a następnie wypalaniu aż do momentu przejścia w grafit.


Rys. 3. Elektroda grafitowa

Rys. 4. Elektrody grafitowe


Po wyciągnięciu wypalonej elektrody z zabudowanego poniżej poziomu gruntu pieca kręgowego konieczne jest usunięcie z niego rozdrobnionych pozostałości materiałów z procesu wypalania. Oczyszczenie pieca powinno być przeprowadzane szybko, aby nie dopuścić do wychłodzenia pieca przed włożeniem kolejnej, podlegającej wypaleniu elektrody. Aby nie narażać ludzi na działanie wysokiej temperatury i szkodliwej atmosfery wokół pieca, zgromadzone w nim zanieczyszczenia zasysa się z użyciem zamontowanego na suwnicy urządzenia, działającego na zasadzie odkurzacza przemysłowego. Po odessaniu gorących zanieczyszczeń z dna pieca przez opuszczaną z suwnicy rurę ssącą, trafiają one, w zależności od wielkości, do zbiornika na frakcje grubsze (zsypka) lub drobniejsze (odsiewka), a następnie podlegają schłodzeniu. Po całkowitym napełnieniu zbiorniki są opróżniane.  

Przeznaczona do tego celu aparatura odsysająca zamontowana została na suwnicy pomostowej natorowej dwudźwigarowej, umożliwiającej swobodne manipulowanie aparaturą, a tym samym możliwość obsługi całej powierzchni hali. 

Parametry suwnicy:

 • udźwig Q=10t;
 • rozpiętość L=24m;
 • grupa natężenia pracy: A6
 • sterowanie: radiowe;
 • prędkość podnoszenia VP = 0 – 10m/min;
 • prędkość jazdy wózka VW = 0 – 36 m/min;
 • prędkość jazdy mostu VM = 0-60m/min;
 • wciągnik serwisowy 1 Mg wzdłuż wózka suwnicy na całej długości;

Parametry aparatury odsysającej:

 • wydajność ssania: 12 t/godz.;
 • możliwość schładzania z temp. 550 st. do 60 st.;
 • pojemność zbiornika na zsypkę: 6,5m3;
 • pojemność zbiornika na odsiewkę zsypki: 2 szt. x 1,0m3.


Żródło ilustracji:
Rys. 1 i 2 - dokumentacja wewnętrzna Przedsiębiorstwa HAK Sp. z o.o.
Rys. 3 - www.elbar.katowice.pl
Rys. 4 - www.pl.all.biz