Specjalistyczne rozwiązania dźwignicowe
Cz. III. Suwnice kolumnowe, suwnice do magazynu

Suwnice, jako jedno z najbardziej kompleksowych urządzeń transportu bliskiego, produkowane są w wielu wersjach dostosowanych do jednostkowych potrzeb zamawiającego. Wśród specjalistycznych rozwiązań dużą popularnością cieszą się suwnice kolumnowe, dostosowane do obsługi magazynów i procesów produkcyjnych. Projektujemy je ze ścisłym uwzględnieniem potrzeb linii technologicznych oraz powstającej czy już istniejącej infrastruktury zakładowej.

Suwnica kolumnowa - zastosowanie

Suwnice kolumnowe to rozwiązanie stosowane przede wszystkim tam, gdzie wymagane jest sztywne prowadzenie ładunku. Świetnie sprawdzają się w magazynach, szczególnie tych z systemem wysokiego składowania oraz tych, gdzie utrudniony jest bezpośredni dostęp do ładunku. Ułatwiają sortowanie ładunków oraz układanie ich na różnych wysokościach. Suwnice kolumnowe wykorzystywane są jednak również do obsługi procesów produkcyjnych, pozwalając na swobodne i precyzyjne manipulowanie ładunkami o różnych gabarytach.

Różnie skonstruowany mechanizm sztywnego prowadzenia ładunku, podstawowy w suwnicach kolumnowych, ma jednak znacznie szersze zastosowanie. Używa się go m.in. w suwnicach magnesowych lub suwnicach trawersowych tam, gdzie konieczny jest precyzyjny pochwyt oraz pozycjonowanie ładunku. Rozwiązanie wykorzystywane jest przede wszystkim w przypadku ładunków nie posiadających punktów zaczepienia, które pozwoliłyby na jego transportowanie z zastosowaniem tradycyjnych dźwignic hakowych.


Suwnica kolumnowa do zwojów i szpul
Q=800kg

Suwnica kolumnowa do kręgów stali
Q=20t

Suwnica kolumnowa - konstrukcja

Budowa suwnicy kolumnowej najczęściej opiera się na konstrukcji suwnicy pomostowej dwudźwigarowej. Wózek wciągarki zespolony jest ze sztywną kolumną o różnych gabarytach, skonstruowaną na bazie wysuwnego mechanizmu teleskopowego, pozwalającego podnosić ładunek na różną wysokość. Kolumna umieszczona jest na głowicy obrotowej, która umożliwia jej swobodny obrót wokół własnej osi. Opcje te, powiązane z jazdą wózka wzdłuż mostu suwnicy, dają pełen zakres możliwości manipulowania ładunkiem zarówno w pionie, jak i poziomie. Sztywna konstrukcja kolumny stabilizuje ładunek, pozwalając na jego precyzyjne pobieganie, odkładanie oraz pozycjonowanie w procesach technologicznych. Sposób pochwytu ładunku zależny jest od jego kształtu i gabarytów, a stosowane manipulatory projektowane są z uwzględnieniem sposobu podejmowania oraz odkładania ładunków.

W innych suwnicach stosujących sztywne prowadzenie ładunku kolumnę zastępuje się najczęściej mechanizmem prowadnicowym o działaniu zbliżonym do pantografu. Sprawdza się tam, gdzie transportowane są ładunki wymagające pochwytu o większym rozstawie – długie rolki, belki, teowniki, szyny czy grodzice.

Suwnice kolumnowe produkowane są w dowolnych parametrach, zgodnych z potrzebami zamawiającego. Oferujemy również ich wykonanie w trybie pracy tandemowej, półautomatycznej bądź w pełni automatycznej, co dodatkowo usprawnia prowadzone prace.


Suwnica do tamborów

Suwnice do grodzic

Suwnica do rolek

Suwnice kolumnowe - zalety stosowania

Suwnice kolumnowe, znane również jako suwnice do magazynu, to rozwiązania specjalistyczne, których zastosowanie oznacza wiele korzyści dla prowadzonych procesów technologicznych i magazynowych. Oto najważniejsze z nich:

  • zwiększenie wydajności oraz tempa prac,
  • usprawnienie procesów transportowych,
  • możliwość swobodnego manipulowania ładunkiem,
  • optymalne wykorzystanie przestrzeni produkcyjnej i magazynowej,
  • maksymalizacja dokładności i precyzji pozycjonowania ładunków,
  • zwiększenie bezpieczeństwa pracy.

Źródło ilustracji: Zdjęcia i rysunki - dokumentacja wewnętrzna Przedsiębiorstwa HAK Sp. z o.o.