Specjalistyczne rozwiązania dźwignicowe
Cz. II. Automatyzacja procesów technologicznych - rozwiązania specjalne

Automatyzacja technologiczna to pojęcie szeroko rozumiane. Samo zjawisko ma wiele poziomów (Wikipedia), jednakże wszystkie bazują na jednym głównym aspekcie – jak najlepszym wykorzystaniu możliwości maszyn w procesach produkcyjnych i magazynowych oraz wprowadzaniu odpowiednio opracowanych rozwiązań w linie produkcyjne.

Automatyzacja w każdym swoim wydaniu ukierunkowana jest na zwiększenie wydajności, dokładności oraz bezpieczeństwa wykonywanych prac, wyręczając człowieka w czynnościach powtarzalnych, wymagających dużej precyzji oraz stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników. Niosąc ze sobą te korzyści staje się trendem dominującym w modernizacji czynności technologicznych we wszystkich niemal branżach przemysłu – od automotive i produkcji maszyn, poprzez metalurgię czy rolnictwo, aż po przemysł odzieżowy oraz spożywczy.

Procesy transportowe i ich automatyzacja

Choć potrzeba automatyzacji najczęściej kojarzy się z wykonywaniem wymagających precyzji i powtarzalności czynności wytwórczych lub montażowych, w rzeczywistości dotyczy prawie wszystkich etapów produkcji. Staje się coraz popularniejszym trendem również w dziedzinie transportu bliskiego, kierunkując działania modernizacyjne na osiągnięcia sprawnego i bezpiecznego przemieszczania ładunków na liniach produkcyjnych i montażowych bądź pomiędzy pojedynczymi stanowiskami pracy. Jest również wykorzystywana  coraz częściej w pracach związanych z magazynowaniem, rozładunkiem i załadunkiem, a nawet pakowaniem powstających produktów.

Zastosowanie rozwiązań automatyzujących w każdym z tych obszarów przekłada się na wymierne korzyści – zwiększenie wydajności, precyzji i stabilności działań.  Wpływają również na maksymalizację bezpieczeństwa tam, gdzie wykonywane są prace w środowisku niebezpiecznym bądź prace wymagające wytężonego wysiłku fizycznego. Właściwy wybór urządzeń dźwignicowych lub zaprojektowanie specjalistycznych rozwiązań z tego obszaru oznacza nie tylko przyspieszenie prac, lecz także – zminimalizowanie zagrożenia związanego z podnoszeniem i transportem ciężkich czy wielkogabarytowych ładunków. Praktykuje się nawet tworzenie całych aplikacji obsługujących przemieszczanie materiałów pomiędzy linią produkcyjną i magazynem, a także manipulowanie nimi w procesach obróbczych czy montażowych zgodnie z ich wymaganiami. Szczególnie sprawdzają się tam, gdzie rozwiązania standardowe nie spełniają oczekiwań w zakresie wydajności i bezpieczeństwa. 


Podajnik automatyczny 
do sztalpowania skrzyń


System manipulatorów 
z obrotnikiem detali

System obsługi produkcji 
z przenośnikiem rolkowym


Specjalizacja szyta na miarę

Wdrażanie automatyzacji w produkcję czy magazynowanie oznacza z jednej strony sięganie do ofert urządzeń dostępnych na rynku, z drugiej - wypracowywanie jednostkowych, specjalistycznych rozwiązań dla konkretnych przypadków produkcyjnych. W każdej z tych sytuacji wymaga jednak dokładnego rozpoznania potrzeb klienta, charakterystyki wykonywanych prac oraz stosowanych w nich materiałów. Ważna jest również istniejąca infrastruktura zakładowa, ilość pracowników oraz aspekty ekonomiczne związane z wdrożeniem projektu.

Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o. proponuje kompleksową usługę opracowania, wykonania oraz montażu i wprowadzenia do użytkowania specjalistycznych, zautomatyzowanych rozwiązań transportowych dla różnych branż. Powstające koncepcje oraz urządzenia umożliwiają usprawnienie działań w zakresie pojedynczych etapów bądź stanowisk pracy oraz całych linii produkcyjnych, montażowych czy magazynowych. Każdorazowo poprzedzone są dokładną analizą składowych procesu, z uwzględnieniem aspektów opłacalności inwestycji i planów rozwojowych. Powstają w drodze ścisłej współpracy z klientami, stanowiąc efekt połączenia ich potrzeb z najnowszą wiedzą techniczną oraz doświadczeniem.

Przykłady rozwiązań automatyzacji produkcji

Obszar rozwiązań proponowanych w obszarze automatyzacji procesów jest dziś bardzo rozległy – obejmuje zarówno pojedyncze urządzenia do obsługi jednej czynności, jak i kompleksowe aplikacje obejmujące całe linie produkcyjne. Wiele z nich to projekty prototypowe, projektowane i wdrażane z myślą o konkretnych, jednostkowych czynnościach i procesach produkcyjnych, montażowych bądź magazynowych. Tego typu rozwiązania tworzone są zazwyczaj jako pojedyncze egzemplarze, stanowiąc dedykowaną, specjalistyczną odpowiedź na zagadnienia technologiczne różnych branż.

W obszarze automatyzacji stanowiskowej produkcji Przedsiębiorstwa HAK Sp. z o.o. warto wymienić rozwiązania dla branż takich jak produkcja elementów betonowych (system automatycznego zacierania masy betonowej), remonty elementów taboru kolejowego (system hydraulicznego prostowania wagonów - węglarek), przemysł metalurgiczny (manipulatory do obsługi badań RTG stali oraz transportu elementów stalowych) czy montowanie pojazdów (omnikierunkowy system transportowy z podnośnikiem). Dają możliwość wykonywania pojedynczych czynności produkcyjnych tam, gdzie nie sprawdzają się standardowe rozwiązania, a także w miejscach trudno dostępnych dla człowieka.

Automatyzacja procesowa to obszar obejmujący rozwiązania projektowane z myślą o obsłudze całych linii – produkcyjnych, montażowych bądź magazynowych. Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o. ma w swojej historii różne projekty, jednak produktem flagowym firmy są  w tym zakresie zaawansowane technologicznie, spersonalizowane aplikacje transportowe. Umożliwiają podnoszenie i przemieszczanie ładunków – przede wszystkim tam, gdzie obsługiwane są ładunki o nietypowej formie, dużej masie lub – są niebezpieczne dla człowieka. Rozwiązania specjalistyczne sprawdzą się również tam, gdzie sposób magazynowania uniemożliwia obsługę przy użyciu standardowych rozwiązań. Wśród wykonanych realizacji warto wymienić kompleksowe systemy obsługi magazynówsystemy transportu ładunków w różnej formiesystemy przemieszczania form i matryc w procesach produkcji, a także systemy umożliwiające manipulowanie komponentami oraz pozycjonowanie komponentów na czas montażu czy spawania.


Omnikierunkowy
system transportowy
 

System automatycznego
zacierania masy betonowej

System hydraulicznego prostowania
ścian wagonów węglarek

Automatyzacja stanowiskowa - przykłady rozwiązań


System mobilny z suwnicą
do transportu komponentów

System automatycznego
transportu pudeł wagonów

System automatycznej obsługi
transportu tamborów z folią

 Automatyzacja procesowa - przykłady rozwiązań


Funkcjonalność i wydajność

Rozwiązania automatyzacji procesów produkcyjnych to idealny sposób na radykalną modernizację stosowanych technologii. Specjalizowane aplikacje oznaczają zwrot w kierunku istotnych korzyści na wielu obszarach działalności:

  • maksymalizacja wydajności procesów produkcji, montażu i magazynowania,
  • poprawa precyzji wykonywanych działań oraz powtarzalności wymiarowej produktów,
  • sprawniejsze manipulowanie ładunkami o nietypowych kształtach,
  • zwiększony dostęp do miejsc montażu i magazynowania,
  • podniesienie bezpieczeństwa pracy poprzez zastąpienie urządzeń standardowych rozwiązaniami specjalizowanymi,
  • wykorzystanie nowoczesnych technologii produkcji, spawania oraz montażu,
  • możliwość wykonywania prac w zadanych trybach, bez ciągłego udziału operatora.


Źródło ilustracji: 
Zdjęcia i rysunki - dokumentacja wewnętrzna Przedsiębiorstwa HAK Sp. z o.o.