NOWOŚĆ!
SERIA 1 elementów elastycznego mocowania szyn GANTRAIL

Wraz z początkiem roku 2016 firma Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o., polski przedstawiciel firmy GANTRAIL, wprowadziła do swojej oferty nową serię elementów elastycznego mocowania szyn dźwignicowych. Nowe produkty bazują na projekcie powstałym w efekcie długoletnich badań oraz doświadczenia wynikającego z eksploatacji klem starszych serii elastycznego mocowania.

System elastycznego mocowania szyn został opracowany przede wszystkim z myślą o torowiskach dźwignicowych, przyjmujących bardzo duże obciążenia w intensywnym natężeniu. Szyny są w nim mocowane z użyciem przekładek elastycznych oraz przykręcanych bądź spawanych klem. System ten daje możliwość regulacji ustawienia szyny oraz powoduje równomierne rozłożenie obciążeń, a tym samym przedłuża czas eksploatacji torowiska, redukuje jej koszty oraz znacznie obniża poziom hałasu. 

System elastycznego mocowania szyn stosowany jest przede wszystkim w torowiskach suwnic, wykonywanych zarówno na podłożu betonowym, jak i stalowym. 

Nowości w ofercie

Nowa seria klem obejmuje 4 produkty – klemy 1116/15, 1216/15, 1120/21 oraz 1220/20. Charakteryzują się większą uniwersalnością oraz mogą być stosowane do różnego typu szyn (suwnic). Są znacznie bardziej wytrzymałe na obciążenia oraz łatwiejsze w montażu. Cechy te osiągnięto dzięki kilku zmianom wprowadzonym w projekcie zarówno samej klemy, jak i śruby mocującej.  


Rys. 1. Klema 1116/15

Rys. 2. Klema 1216/15 


W nowościach znalazła się również udoskonalona wersja sprawdzonej już przekładki elastycznej Mark 7. W nowej przekładce ciągłej Mark 8 zastosowano innowacyjny kształt rowkowania powierzchni, który wpływa na obniżenie wartości naprężeń powstających pomiędzy podłożem i szyną. Nowa przekładka cechuje się zwiększoną odpornością na rozerwanie, a wzmocnienie z użyciem taśmy stalowej eliminuje jej wysuwanie się spod stopy szyny.

Innowacje w projekcie klem i śrub mocujących

Jedną z podstawowych innowacji, jakie zastosowano w przypadku klem 1116, 1216, 1120, jest zmiana kształtu górnej części klemy, pozwalająca na zredukowanie siły zginającej. Zmiana ta pozwoliła na wprowadzenie większej powierzchni styku pomiędzy szyną i górną częścią klemy oraz pomiędzy obiema częściami klemy, skutkujące wzrostem wytrzymałości klemy na obciążenia.

Klema 1220 jest za to przykładem zastosowania podwójnej powierzchni stykowej. To unikatowa cecha, która pozwala na rozłożenie obciążenia bocznego na jeszcze większym obszarze, a tym samym zmniejszenie nacisku jednostkowego.

Drugą ważną zmianą jest wprowadzenie do użytku śrub mocujących według nowego projektu. Poprzednio stosowano w dokręcaniu klem śrubę klasy 8.8, obecnie stosowana jest śruba klasy 10.9. W nowej śrubie zastosowano kwadratowy kształt nasady trzpienia, zapobiegający jej obracaniu podczas dokręcania oraz owalny kształt młoteczka, dający dwukrotnie większą powierzchnię styku z podstawą klemy. Nowe są również nakrętki, w których wykorzystano patentowany system Spirallock, zapobiegający ich luzowaniu. Rys. 3. Podwójna powierzchnia styku w nowej klemie 1220/21


Zalety nowej serii elementów elastycznego mocowania szyn

 1. Zwiększony zakres regulacji bocznej oraz zwiększony zakres regulacji podczas eksploatacji torowiska.
   
 2. Zwiększona wartość maksymalnego obciążenia bocznego, umożliwiająca większy zakres zastosowania klem do suwnic (szyn) o większym obciążeniu. 
   
 3. Zredukowana szerokość montażowa – nowe klemy dostosowane są do węższych belek i podkładów, co istotnie przekłada się na oszczędności materiałowe.
   
 4. W szczególnych przypadkach cynkowania blach z już przyspawanymi dolnymi częściami klem nowy kształt podstawy ułatwia proces galwanizacji, zapobiegając gromadzeniu się cynku w gnieździe śruby mocującej.
   
 5. Zachowanie geometrii położenia przekładki elastycznej. Wszystkie górne części nowych klem pomiędzy ich dolną powierzchnią oraz powierzchnią dźwigara mają szczelinę o szerokości 2 mm. Taka konstrukcja, w połączeniu z dłuższą powierzchnią kontaktu górnej części klemy z krawędzią stopy szyny, zapobiega wysuwaniu się przekładki spod stopy szyny.
   
 6. Poprawa wytrzymałości klemy, osiągnięta dzięki optymalizacji kształtu zarówno górnej, jak i dolnej części klemy poprzez zwiększenie bądź zmniejszenie ilości materiału w miejscach do tego wymaganych.
   
 7. Nowy kształt śruby mocującej, który opracowano dla zwiększenia momentu dokręcenia. Pozwala to na wykorzystanie do prac montażowych niestosowanych dotąd kluczy udarowych, co znacznie ułatwia i przyspiesza prace montażowe.