Palnik do podgrzewania - opracowanie prototypu

 

Innowacyjne rozwiązania techniczne dla różnych gałęzi przemysłu – to jedno z głównych zadań działalności Przedsiębiorstwa HAK Sp. z o.o. Szereg oferowanych przez nas pojedynczych urządzeń i całych aplikacji z obszaru spawalnictwa poszerzyliśmy w tym roku o wielodyszowy palnik do podgrzewania, stosowany w procesach, w których stosuje się obróbkę cieplną .

Projekt palnika podgrzewającego to przykład nietypowego rozwiązania technicznego, opracowanego z myślą o określonych etapach jednostkowego procesu produkcyjnego, w którym zastosowania nie znajdują standardowe urządzenia dostępne na rynku. Zaprojektowany oraz wykonany przez naszych specjalistów został poddany wnikliwym testom oraz certyfikowany do zastosowania przemysłowego.

 

Zastosowanie palnika do podgrzewania

Palnik sam w sobie jest rozwiązaniem powszechnie stosowanym w spawalnictwie. Wielodyszowy palnik do podgrzewania stanowi z kolei urzadzenie opracowane do konkretnych czynności, stanowiących składowe w procesie technologicznym opartym na obróbce stali oraz innych materiałów. Przeznaczony jest przede wszystkim do podgrzewania blach, a tym samym - nadawaniu im plastyczności termicznej, umożliwiającej prostowanie, wyginanie czy usuwanie wszelkiego rodzaju deformacji oraz ine działania zmierzające do kształtowania elementów o pożądanym kształcie i wymiarach. 

 


Palnik do podgrzewania
Fot. Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o.

 

Urządzenie przeznaczone jest do stosowania w warunkach roboczych - w temperaturze otoczenie od -5°C do +40°C, przy względnej wilgotności powietrza ok. 60% oraz maksymalnym nagrzaniu dyszy palnika do 300°C. Konstrukcja oraz działanie palnika pozwala na stosowanie w atmosferze pozbawionej żrących związków chemicznych oraz poza strefą zagrożoną wybuchem gazu wg ATEX 114 ()2014/34/UE). 

 

Palnik do podgrzewania - konstrukcja

Urządzenie zostało opracowane jako palnik z inżektorowym systemem mieszania, zasilanym sprężonym powietrzem i propanem lub gazem ziemnym. Składa się ze specjalistycznej rękojeści z zaworami o dużej przepustowości, inżektora smoczkowego oraz komory z dyszą wielootworową. 

Rękojeść to konstrukcja stalowa spawana z dwoma wejściami z zaworami iglicowymi - dla gazu oraz sprężonego powietrza. Oba czynniki dostarczane są poprzez podłączenie wężami elastycznymi z zastosowaniem szybkozłączek. Komora jest miejscem, w którym następuje mieszanie gazu z tlenem. Wyposażono ją w jedno wejście dla gazu, jedno dla sprężonego powietrza oraz wyjscie w postaci dyszy wielootworowej dla powstającej mieszanki, ulegającej spalaniu na wylocie palnika, dającej płomień o wysokiej temperaturze. 

Palnik do podgrzewania ma długość ok. 1 m i waży ok. 3 kg, pozwalając na swobodne operowanie podczas wykonywanych prac. 

 

Testy palnika - Centrum Badawczo Rozwojowe

Ważnym elementem procesu projektowania oraz produkcji palnika do podgrzewania elementów konstrukcji były jego testy, przeprowadzone przez Centrum Badawczo Rozwojowe Przedsiębiorstwa HAK. Jako cel testów założono niezbędną dla funkcjonalności produktu ocenę możliwości nagrzewania detalu w postaci blachy stalowej, a ich rezultaty spisano w postaci raportu zbiorczego. 

 

Kluczowym etapem testów były próby szybkości nagrzewania detali. Pomiary temperatury przyjeto zgodnie z normą PN-EN ISO 13916 "Spawanie - pomiar temperatury podgrzewania wstępnego, temperatury międzyściegowej i temperatury utrzymania", dla stali o określonej grubości oraz zachowaniem wskazanej odległości pracy palnika. Test składał się z 6 etapów nagrzewania, podczas których z zastosowaniem pirometru oraz kamery termowizyjnej mierzono temperaturę odpowiednich obszarów arkusza blachy (m.in w różnej odległości od miejsca nagrzewania, na krawędzi, ponizej krawędzi) po różnym, wzrostowym czasie oddziaływania płomieniem palnika (5 - 30 min). 

Testy pozwoliły określić czasy nagrzewania blachy stalowej o podanej grubości do temperatury pożądanej w anym procesie technologicznym. Otrzymane wyniki potwierdziły założenia projektowe palnika do podgrzewania, spełniając tym samym kluczowe założenia klienta. 

 

Rozwiązania techniczne dla przemysłu 

Palnik do podgrzewania to tylko jeden z wielu projektów prototypowych Przedsiębiorstwa HAK, specjalizującego się w opracowywaniu jednostkowych urządzeń dla przemysłu z obszarów transportu bliskiego oraz spawalnictwa. Potwierdzeniem naszego doświadczenia w tworzeniu nowoczesnych technologicznie, wielokrotnie sprawdzonych rozwiązań technicznych, jest status Centrum Badawczo - Rozwojowego, przyznany przez ministra właściwego w sprawach gospodarki w 2011 roku. Status jest rokrocznie aktualizowany na podstawie dostarczanych raportów o przeprowadzanych pracach innowacyjnych i rozwojowych. 

 

Link do produktu: Wielodyszowy palnik do podgrzewania (hak.com.pl)