Oprzyrządowanie spawalnicze - wprowadzenie

Oprzyrządowanie spawalnicze to szeroka grupa urządzeń z obszaru wspomagania montażu i spawania konstrukcji stalowych. Wykorzystywane są zarówno w produkcji niedużych konstrukcji, jak i dużych pudeł pojazdów szynowych czy maszyn. Zbudowane w formie ram przyrządy, wyposażone w dociski oraz bazy pomiarowe, umożliwiają dokładne wypozycjonowanie montowanych elementów oraz ich stabilne trzymanie podczas spawania.

Oprzyrządowanie spawalnicze projektowane jest na bazie projektu urządzenia docelowego oraz jego poszczególnych części. Wszystkie dociski są pozycjonowane tak, by produkt końcowy zgadzał się z pierwotnym projektem. Wykorzystuje się do tego specjalistyczne urządzenia pomiarowe, umożliwiające osiągnięcie wysokiej dokładności wymiarowej w realizowanym procesie produkcyjnym.

Specjalistyczne przyrządy spawalnicze, produkowane przez Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o., dostępne są w kilku grupach asortymentowych – w zależności od potrzeb technologicznych zamawiających. Przyrządy spawalnicze wszystkich typów są projektowane i produkowane w ścisłej współpracy z Klientem oraz poddawane testom wykonawczym na komponentach, do których docelowej produkcji zostały zaprojektowane. Producent gwarantuje również udział specjalistów i konstruktorów podczas pierwszych procesów montażu i spawania z zastosowaniem przyrządów spawalniczych HAK.

Oprzyrządowanie spawalnicze stacjonarne 

Oprzyrządowanie spawalnicze stacjonarne to przyrządy projektowane do zespalania dużych elementów stalowych – całych konstrukcji bądź dużych komponentów składowych konstrukcji. Wykorzystywane jest najczęściej w procesach produkcji dużych i sztywnych ram podwozi pojazdów szynowych i konstrukcji ramowych o średniej wielkości, a także niedużych komponentów.

Stabilnie zamocowane do posadzki przyrządy spawalnicze sprawdzają się przede wszystkim w dużych halach produkcyjnych. Wyposażone w elementy mocujące i pozycjonujące sterowane hydraulicznie bądź ręcznie umożliwiają stabilne pozycjonowanie elementów konstrukcji na czas montażu i spawania. Odpowiednia wysokość przyrządów oraz towarzyszące im podesty dają swobodny dostęp do wszystkich miejsc montażu, spawania i kontroli. Zastosowanie przyrządów stacjonarnych zwiększa wydajność i bezpieczeństwo pracy, gwarantując precyzję montażu oraz wysoką powtarzalność produktów końcowych.


Przyrząd spawalniczy stacjonarny
Fot. Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o.

Przyrząd spawalniczy stacjonarny
Fot. Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o.

Oprzyrządowanie spawalnicze z możliwością zmiany pozycji

Oprzyrządowanie z możliwością zmiany pozycji to w praktyce szeroka grupa przyrządów działających podobnie jak aplikacje stacjonarne, jednak doposażonych w elementy umożliwiające zmianę położenia komponentu podczas montażu czy spawania. Ramy wyposażone w dociski różnego typu zamocowane są na obrotnikach ręcznych bądź elektrycznych, które umożliwiają ruch całego przyrządu w pionie oraz wokół własnej osi. Dostępne są również obrotniki – manipulatory, które umożliwiają ruch przyrządu w dwóch płaszczyznach, dając wiele opcji dostępowych do spawanej konstrukcji. Obrotniki stacjonarne z napędem elektrycznym, mocowane do posadzki, stosowane są najczęściej do obsługi większych przyrządów. Obrotniki ręczne, wyposażone często w układy jezdne, umożliwiające korzystanie z przyrządu w różnych częściach hali, stosowane są w przypadku mniejszych przyrządów.

Możliwość rotowania detalu podczas pracy i precyzyjne ustawienie elementów to cechy urządzeń, które owocują wysoką precyzją wykonania komponentów, a także – gwarantują szybszą i bezpieczniejszą pracę. Wykorzystywane są najczęściej w procesach montażu i spawania konstrukcji skrzynkowych, przestrzennych i szkieletowych konstrukcji ramowych, oraz mniejszych konstrukcji stalowych o różnych gabarytach.


Przyrząd spawalniczy z funkcją zmiany pozycji
Fot. Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o.

Przyrząd spawalniczy z funkcją zmiany pozycji
Fot. Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o.

Obrotniki i manipulatory

Charakterystyczną grupą oprzyrządowania spawalniczego z funkcją zmiany pozycji są obrotniki spawalnicze, umożliwiające obrót wielkogabarytowych produktów czy komponentów podczas ich obróbki i spawania. Przykładem tego typu urządzeń są obrotniki do generatorów czy współpracujące z dźwignicami podwieszane obrotniki pasowe zaprojektowane do obracania długich konstrukcji stalowych.


Obrotnik spawalniczy przejezdny
Fot. Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o.

Obrotniki pasowe podwieszane
Fot. Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o.

Doki montażowe / katedry montażowe

Największe gabarytowo aplikacje z zakresu oprzyrządowania spawalniczego to tzw. doki montażowe, nazywane również katedrą spawalniczą. Dok montażowy to konstrukcja stalowa, która obejmuje całość montowanego urządzenia, umożliwiając zarówno ustalanie pozycji montowanych produktów, jak i swobodny dostęp do wszystkich miejsc montażu oraz spawania.

Doki montażowe stosowane są najczęściej w procesach produkcji pojazdów szynowych – pudeł pojazdów taboru szynowego, takich jak lokomotywy czy wagony. Wyposażone są w bazy wymiarowe, zaczepy, dociski manualne bądź hydrauliczne, które umożliwiają dokładne pozycjonowanie komponentów podlegających montażowi. Katedra montażowa jest również standardowo wyposażona w podesty, punkty zasilające, punkty zabezpieczające oraz oświetlenie, pozwalające na swobodne operowanie narzędziami stosowanymi podczas pracy.

Odpowiednio zaprojektowany dok montażowy gwarantuje wysoką precyzję ustawienia i zamocowania poszczególnych elementów, co przekłada się na wymaganą w tym obszarze powtarzalność wyrobów końcowych. Swobodny dostęp do miejsc montażu, spawania i kontroli, a także stabilność i bezpieczeństwo podczas montażu umożliwiają skrócenie czasu montażu oraz zwiększenie wydajności.


Dok montażowy
Fot. Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o.

Dok montażowy
Fot. Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o.