Elektromagnesy - czy przyciągają Twoją uwagę?
Cz. VII. Aplikacje w przemyśle: magnesy elektro-permanentne do transportu szyn kolejowych

 

 

Właściwości elektromagnesów permanentnych stały się podstawą tworzenia nowych zastosowań technicznych, usprawniających transport różnego rodzaju ładunków. Odpowiedzią na potrzeby rynku są m.in. magnesy przeznaczone do transportu szyn kolejowych.

Budowę tego rodzaju elektromagnesów wyróżnia m.in. zastosowanie specjalnych pinów, umożliwiających dobór ilości jednocześnie transportowanych szyn (rys. 2). Przezbrojenie pinów jest prostym zabiegiem polegającym na manualnej zmianie ich pozycji. Układ może również zostać wyposażony w automatyczny (elektromagnetyczny) system przezbrojenia pinów. Masywna konstrukcja magnesu kryje z kolei silne magnesy neodymowe, zdolne wygenerować łączny udźwig nawet 40 ton, co przy odpowiedniej ich aplikacji umożliwia transport szyn kolejowych o długościach nawet 120m.


Rys. 2. 
Budowa elektro-permanentnego magnesu do transportu szyn kolejowych wyposazonego w system wyboru ilości podnoszonych szyn [2]

 
Rys. 2. Transport szyn przy użyciu magnesów elektro-permanentnych [2]

Właściwości:

  • zastosowanie magnesów stałych zapewnia bezpieczne utrzymanie ładunku podczas przerwy w zasilaniu;
  • brak konieczności stosowania akumulatorów ułatwia wykorzystanie w warunkach zewnętrznych;
  • system pinów umożliwia wybór ilości jednocześnie podnoszonych szyn;
  • system kontroli nasycenia magnetycznego sprawdza, czy prąd osiągnął próg potrzebny do pełnego nasycenia magnetycznego modułów;
  • system odpowiednich czujników zapewnia liniowe ułożenie magnesów, co jest szczególnie istotne przy transporcie tak długich elementów.

Powszechnie przy tego typu aplikacjach wykorzystuje się system sprawdzający czy siła magnetyczna jest wystarczająca do bezpiecznego podniesienia i transportu ładunku. Rozwiązanie to polega na chwilowym obniżeniu siły magnetycznej podczas podnoszenia ładunku. Po 2-3 sekundach od wciśnięcia przycisku podnoszenia ładunku system samoczynnie podnosi wartość siły magnetycznej do 100%. Takie rozwiązanie gwarantuje, że ładunek będący poza specyfikacją lub powodujący zagrożenie nie zostanie podniesiony do góry, lecz odpadnie w początkowej fazie podnoszenia.

Literatura:
[1] Dokumentacja wewnętrzna Przedsiębiorstwa HAK.
[2] http://www.walkermagnet.com/resources-industry-spotlight.htm