Jak zapobiegać przestojom suwnicy? Cz. I

 

Suwnica to w wielu zakładach przemysłowych podstawa sprawnego i wydajnego transportu wewnątrzzakładowego. Przestój suwnicy spowodowany awarią czasowo wyłączająca urządzenie z ruchu, to poważny incydent, który ma przełożenie na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa, bardzo często mający również wpływ na jego wydajność.

 

Jak skutecznie zapobiegać nieplanowanym przestojom suwnicy?

 


Suwnica bramowa dwudźwigarowa
Fot. Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o.

 

Przestoje suwnicy są szczególnie znamienne w skutkach w tych zakładach przemysłowych, w których jest ona głównym urządzeniem transportowym, obejmującym duże powierzchnie hal czy magazynów oraz obsługującym kluczowe składowe procesów. Na wydajność negatywnie wpływają również tam, gdzie nie ma rozwiązań alternatywnych, które pozwoliłyby choć chwilowo zastąpić jej pracę. W wielu obszarach przemysłowych, takich jak huty, zakłady produkcji prefabrykatów betonowych czy fabryki branży elektromaszynowej, suwnice są praktycznie nie do zastąpienia. W każdym z tych przypadków niezbędne jest wypracowanie i wdrożenie mechanizmów prewencyjnych, które pozwolą utrzymać urządzenie w ciągłej sprawności eksploatacyjnej.

 

Właściwy dobór urządzenia

 

Na samym początku drogi do pozyskania sprawnego i wydajnego urządzenia jest jego właściwy dobór. Kluczowym elementem jest w tym przypadku rzetelne określenie istniejących potrzeb technologicznych oraz szczegółowe określenie parametrów maszyny. To etap, na którym zalecane jest skorzystanie z doradztwa specjalistów, którzy będą w stanie ocenić potrzeby i zaproponować suwnicę o możliwościach dopasowanych nie tylko do aktualnych, lecz także potencjalnych potrzeb zakładowych, również tych związanych z przyszłym rozwojem firmy. Podstawowym parametrem jest w tym obszarze udźwig oraz grupa natężenia pracy, która bezpośrednio określa miarę intensywności eksploatacji suwnicy, a pośrednio w sposób oczywisty przekłada się na dobór materiałów, konstrukcji oraz poszczególnych mechanizmów urządzenia.

Właściwy dobór urządzenia uwzględnia również szereg rozwiązań technicznych, które pozwolą zapobiegać najczęstszym usterkom mechanicznym. Należą do nich m.in. systemy zapobiegające ukosowaniu suwnicy, ograniczniki udźwigu, systemy antykolizyjne czy ograniczania pola pracy suwnicy, niwelujące możliwość wystąpienia awarii w wyniku zderzenia z innymi elementami wyposażenia hal przemysłowych.

 

Monitorowanie stanu suwnicy

 

Kolejny element programu prewencyjnego w zakresie eksploatacji suwnic to rejestracja oraz monitorowanie ich danych eksploatacyjnych. Producenci suwnic proponują dziś zaawansowane rozwiązania, które, zamontowane na suwnicy, pozwalają nie tylko rejestrować intensywność pracy urządzenia lecz także ich zdalnego monitorowania; możliwość zdalnej aktualizacji oraz zmiany ustawień parametrów sterujących. Systemy umożliwiające monitoring pracy suwnic w czasie rzeczywistym gwarantują zdalny dostęp do wszystkich zmiennych oraz umożliwiają kontrolowanie parametrów; stany wyłączników krańcowych, wartości prądów mechanizmów napędowych, temperaturę pracy, stany obwodów
bezpieczeństwa, a także wartości sygnałów odbiorników radiowych itp.
Zbierane w ten sposób dane, przekazywane są użytkownikowi i poddawane analizie poprzez oprogramowanie. Tak zbudowane systemy, zabezpieczone przed zagrożeniami istniejącymi w sieci, umożliwiają wczesne wykrywanie wszelkich nieprawidłowości oraz sprawne podejmowanie działań prewencyjnych i naprawczych. Warto wspomnieć, że dokładny pomiar i rejestracja intensywności eksploatacji suwnicy stanowi kluczowy warunek określania jest resursu oraz przeprowadzania kontrolnych badań technicznych.