Elektromagnesy – czy przyciągają Twoją uwagę?
Cz. VII. Aplikacje w przemyśle: elektromagnesy do transportu złomu

 

Elektromagnesy do transportu złomu żelaznego mają zwykle okrągły kształt, zapewniający głębokie przenikanie pola magnetycznego w głąb materiału. Znacząco usprawniają prace związane z przeładunkiem stali w hutach, portach, bocznicach kolejowych, odlewniach i złomowiskach, umożliwiając również skutecznie transportowanie m.in. slabów, odlewów, kręgów drutu w osi pionowej.


Rys. 1. Elektromagnes do transportu złomu [1]


Rys. 2. Elektromagnes do transportu złomu [2]

Cechy elektromagnesów do transportu złomu stalowego:

  • obudowa chwytnika występuje w dwóch wariantach – spawana lub odlewana;
  • uzwojenie elektromagnesu jest nawinięte taśmą aluminiową i zalane specjalną masą izolacyjną, rozpraszającą ciepło;
  • cykl pracy 60-75%;
  • maksymalna siła podnoszenia ok. 30 ton;
  • średnica do 2500mm;
  • cykl demagnetyzujący jako opcja;
  • dostępne wykonanie do pracy w wysokiej temperaturze i wersji wodoodpornej.

Literatura:

[1], [2] - Dokumentacja wewnętrzna Przedsiębiorstwa HAK