Przesuwnica do pudeł wagonów

Prezentujemy przesuwnicę do transportu pudeł wagonów na linii technologicznej ich montażu i obróbki końcowej.

Przesuwnica do transportu pudeł wagonów została zaprojektowana do obsługi procesów technologicznych na terenie malarni w zakładach produkcji taboru szynowego.

Urządzenie o nośności 30t i długości 30m zostało wyposażone w innowacyjny system wysuwkowy, przeznaczony do automatycznego wciągania pudła wagonu na przesuwnicę i wytaczania w miejscu docelowe.

Zasilanie przesuwnicy odbywa się z zastosowaniem szynoprzewodu zamocowanego na konstrukcji stropu hali, a sterowanie z poziomu roboczego drogą radiową z nadajnikiem manipulatorowym.  

Więcej informacji technicznych: Przesuwnica do pudeł wagonów

 

Mapa Polski
NASZE ODDZIAŁY
PUBLIKACJE